Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Fysioterapeutens roll är viktig vid beteendeförändringar

Publicerad: 12 april 2018

Ny forskning vid Luleå tekniska universitet visar att fysioterapeuten har en betydande roll för personer med långvarig smärta vid förändring av beteende för att öka sin aktivitetsförmåga. Utmaningen är att använda fysioterapeutens baskunskaper i beteendevetenskap mer medvetet i behandlingarna.

– Två av mina studier visar att fysioterapeuten har en viktig roll när det gäller beteendeförändring och att ge dessa personer strategier och verktyg för att handskas med sin smärta, säger Tommy Calner, som nyligen disputerat inom fysioterapi.

Fysioterapeuten den viktigaste länken

I avhandling har han tittat på förväntningar, upplevelser och erfarenheter av den fysioterapeutiska behandlingsprocessen.

Vid utvärderingen av det webbaserade programmet, som ska ge stöd vid beteendeförändringar för att öka aktivitetsförmågan, visade resultatet att det inte hade effekt för personer med långvarig muskuloskeletal smärta i primärvården.

– Viktigt att beakta är att webbprogrammet inte användes i den utsträckning som var rekommenderat eller förväntat. Webbprogrammet i kombination med coaching av en kognitiv beteendeterapeut och individuell fysioterapi tyckte deltagarna att de fått strategier eller nya beteenden som hjälpte dem att hantera sin smärta. Enligt deltagarna var fysioterapeuten den viktigaste delen, följt av coachen och lägst värderat var webbprogrammet, säger Tommy Calner.

Webbprogrammet är framtaget av två psykologer och omarbetades 2010 i samarbete med fysioterapeuter vid Luleå tekniska universitet. För att öka användandegraden av webbprogrammet anser forskaren att det behöver omarbetas eller göras om på nytt tillsammans med personerna som har långvarig smärta för att få det innehåll de behöver. Det finns även en stor förbättringspotential avseende flexibilitet, feedback och interaktivitet. Även dagens teknik ger ytterligare möjligheter till ett ökat användande av programmet.

– Om man ska använda program liknande det i mina studier behöver man göra en hel del för att öka användandet, motivera och stötta personerna och det kan lika gärna vara en fysioterapeut som en KBT terapeut, säger Tommy Calner.

Fysioterapeuten påverkar beteenden

Rörelse är viktig för interaktion mellan individer såväl som mellan individen och miljön, vilket gör att personen kan hantera situationer och nå sina livsmål. Fysioterapi fokuserar på rörelse och ökad rörelseförmåga och riktar sig mot individernas behov och potential.

I studierna där förväntningar, upplevelser och erfarenheter studerats före och efter fysioterapeutisk behandling visade sig att deltagarna värderade högt en bra kommunikation och dialog med fysioterapeuten, att man förväntade sig att bli tagen på allvar och få skräddarsydd hjälp och träning.

Efter avslutad fysioterapeutisk behandling bekräftade deltagarna att de fått kunskap, rörelser och övningar för att handskas med sin smärta, förbättra sin rörelseförmåga och därmed förändra sina beteenden och förbättra sin funktion. De beskrev också betydelsen av en allians med fysioterapeuten som drivkraft och motivation genom behandlingsperioden.

– Jag tycker att det visar att fysioterapeuten har en betydande roll för att påverka beteenden för personer med långvarig muskuloskeletal smärta, även om vi kanske inte anser oss medvetet ha den inriktningen. Vår roll vid beteendeförändringar är viktigare än vad vi fysioterapeuter tror. För oss blir utmaningen att använda de baskunskaper i beteendevetenskap från grundutbildningen mer aktivt och medvetet i våra behandlingar, säger Tommy Calner.

I forskningen har fyra studier genomförts i nära samarbete med 21 primärvårdsenheter, både hälsocentraler och privata fysioterapienheter i Region Norrbotten.