Hoppa till innehållet
Foto: Arvid Högberg, Patrick Degerman och Tobias Björkgren
Lilian Ryd, Lars Martinson och Gertrud Åström har utsetts till hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet 2018 Foto: Arvid Högberg, Patrick Degerman och Tobias Björkgren Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hedersdoktorer 2018 vid Luleå tekniska universitet

Publicerad: 27 juni 2018

Till hedersdoktorer vid Luleå tekniska universitet 2018 har utsetts Lars Martinson, koncernchef för Martinsons, ett världsledande företag inom trävarubranschen, Lilian Ryd, kulturhistoriker och författare till bland annat prisbelönta boken Kvinnor i väglöst land: nybyggarkvinnors liv och arbete, samt Gertrud Åström, en av Sveriges främsta jämställdhetsexperter.

– Jag känner mig hedrad att bli utnämnd till hedersdoktor på Luleå tekniska universitet. Samarbetet med universitet har varit en viktig del i Martinsons utveckling, både som utbildare av ingenjörer och närheten till de kreativa miljöer med hög kunskap som finns på och i området kring universitet. Det har skapat goda förutsättningar för Martinsons utveckling samt träindustrin i området, säger Lars Martinson, som utnämnts till hedersdoktor vid den tekniska fakulteten.

Ledande inom trävarubranschen

Lars Martinson är från Bygdsiljum, Skellefteå kommun och är koncernchef i företagsgruppen Martinsons som under hans ledning utvecklats till ett ledande företag inom trävarubranschen. Martinsons är idag Sveriges största producent av limträ och byggsystem för flerbostadshus, byggnader och broar i trä. Koncernen har cirka 460 anställda och omsätter drygt 1,6 miljard kronor. Martinsons har deltagit och varit leverantör i många projekt som fört det industriella träbyggandet framåt. 

Martinsons har erhållit flera priser och utmärkelser, till exempel den Nationella träbyggdnadsstrategins pris för Utmärkt Modernt Träbyggande i tävlingen "Bygg stort och spännande i trä" 2008 , vid byggande av Studio Acusticum vid Luleå tekniska universitet. Martinsons levererade även pelare, balkar och skivor i KL-trä till Årets träbyggnad i Norge 2014. I år utsåg Beijer Byggmaterial Martinsons till årets leverantör.

Lars Martinson har varit aktiv i Stiftelsen Träenigheten sedan den bildades, en viktig lobbyorganisation som bland annat initierade det stora ramprogrammet SkeWood som finansierade forskarstudier inom Träteknik och Träbyggnadsteknik vid Luleå tekniska universitet. Lars Martinson var också aktiv i bildandet av centrumbildningen Träcentrum Norr vid Luleå tekniska universitet och deltar fortfarande aktivt i styrelsen och bidrar där med sitt och Martinsons intresse för FoU frågor kring nya processtekniker för sågverken och industriellt träbyggande.

Sveriges främsta jämställdhetsexpert

Gertrud Åström är företags- och organisationsutredare och en av Sveriges främsta jämställdhetsexperter. Hon kommer ursprungligen från Kalix och utbildade sig till samhällsvetare vid Stockholms universitet och Uppsala universitet, och har i årtionden drivit frågor som handlar om att förändra samhället i en jämställd riktning.

– Luleå tekniska universitet strävar efter och har spetskompetens på avgörande områden. Om jag blivit bedömd på mitt område utifrån samma blick är det för mig en ära. Jag är glad och känner mig hedrad, säger Gertrud Åström, som utsetts till hedersdoktor vid den filosofiska och tekniska fakulteten.

I boken Kontakt i kris: om kvinnors plats i välfärdsstaten problematiserar Gertrud Åström de normer som styr en verksamhet, och hur kön påverkar en organisations utformning, maktstruktur och resurstilldelning. Boken gavs ut 1992 tillsammans med professor Yvonne Hirdman. Gertrud Åström utsågs 2004 till regeringens jämställdhetspolitiska utredare och ledde den jämställdhetspolitiska utredningen som lämnade betänkandet ”Makt att forma samhället och sitt eget liv. ”

Gertrud Åström har under flertalet år varit generalsekreterare för Ordfront och vd för förlaget Ordfront. Idag driver Gertrud Åström företaget Hela HUT AB med fokus på jämställdhetens betydelse för hållbar utveckling, och anlitas regelbundet som föreläsare och expert inom jämställdhetsfrågor.

Författare och kulturhistoriker

Lilian Ryd är författare och kulturhistoriker. Hon är uppvuxen i Vuollerim, tog en fil. kand. i språk vid Uppsala universitet och senare journalistexamen. Sedan 1980-talet har hon publicerat böcker och artiklar om nordsvensk kulturhistoria, med inriktning på nybyggarliv, kvinnohistoria och samisk traditionell kunskap.

– Jag är mycket glad över detta erkännande från den akademiska världen, och särskilt att det är från hemmaplan i Norrbotten. Det är hedrande även för min stora läsekrets, som långt före akademikerna uppskattade och förstod min strävan att vara både vetenskaplig och att skriva begripligt om norra Sveriges mångfacetterade kulturhistoria, säger Lilian Ryd, som utsetts till hedersdoktor vid den filosofiska fakulteten.

Lilian Ryds första större arbete, Kvinnor i väglöst land: nybyggarkvinnors liv och arbete (1995), var frukten av åtta års materialinsamling. Ett tjugotal kvinnor och män, födda omkring sekelskiftet 1900, djupintervjuades under flera år. Boken fick stor uppmärksamhet, och har prisbelönats, däribland av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur. I boken Vi åt aldrig lunch (2004) flyttas perspektivet till en senare generation med fokus på författarens egen klassresa.

Boken Tusen år i Lappmarken: juridik, skatter, handel och storpolitik (2012), författad tillsammans med juristen Tomas Cramér, föddes ur en strävan att klarlägga begreppet ”Lappmarken”. Därmed vidgades författarskapet till att även omfatta samisk historia och kultur, vilket kom till uttryck i fler böcker. Lilian Ryds senaste bok, Doahkke – fågelflock (2017), bygger på brodern Yngve Ryds forskning om samisk fågelkunskap.

Lilian Ryds författarskap är exempel på den värdefulla forskning som bedrivs utanför den traditionellt akademiska ramen, och utgör viktiga bidrag till kunskapen om nordsvensk kultur ur ett historiskt och etnologiskt perspektiv.

I november promoveras Lars Martinson, Gertrud Åström och Lilian Ryd till hedersdoktorer i samband med akademisk högtid vid Luleå tekniska universitet.

I media

Nomineringstexter

Förteckning hedersdoktorer

Taggar