Hoppa till innehållet

Iscensatt bilolycka avslutar specialistutbildningar

Publicerad: 30 maj 2018

Två bilar har kolliderat och vissa personer är svårt skadade, andra chockade och någon vill hem. Det är scenariot som möter studenter på specialistsjuksköterskeutbildningarna inom ambulans, anestesi och intensivvård vid slutexaminationen.

– Det hände mycket på en gång och alla ville prata med en. Det var rörigt med många bollar i luften. Det här är inte något vi kommer råka ut för varje dag, men väldigt bra att få träna i utbildningen, säger Emma Björk som går utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård och agerade sjukvårdsledare på olycksplatsen.

Under den iscensatta olyckan får studenterna känna på hur det är att befinna sig i en stressig och påfrestande miljö, och samtidigt leda, organisera, prioritera och vidta bästa åtgärder i samband med att flera personer drabbats i en större olycka.

Studenterna bedömdes utifrån olika kriterier där ambulanssjukvårdsstudenterna ska leda och fördela arbetet vid olyckorna medan intensivvårds- och anestesivårdsstudenter ska ta hand om de skadade på plats.

Även räddningstjänsten deltog vid övningen med en brandbil och fem brandmän, som övade på att klippa upp biltak och stötta insatserna på platsen.

Andreas Ahnlund går specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot ambulanssjukvård och under övningen agerade han stab på olycksplatsen och bistod de som fattade besluten.

– Det är värdefullt att få samarbeta med räddningstjänsten på riktigt och testa våra roller innan vi hamnar i skarpa lägen.