Hoppa till innehållet

Lärdomar från ambulansen på Island

Publicerad: 28 maj 2018

Katrín Stefanía Pálsdóttir går specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård och hon valde att göra sin sista VFU-period på Island. Där ingick hon i ett team som endast tog larm där läget är livshotande eller potentiellt livshotande.

– Det är ju alltid lärorikt att se hur sakerna görs på en annan plats och i ett annat land. Då kan man jämföra och ta med sig det som görs bra. Yrket är utmanande och man vet aldrig hur dagen kommer att se ut. Man får jobba med folk i olika åldrar med olika bakgrund och behov och i varierande miljö, säger hon.

Inga sjuksköterskor på ambulansen

Katrín Stefanía Pálsdóttir är född och uppvuxen i en liten fiskeby på östra Island. Hon blev klar sjuksköterska på Island i juni 2014, men bor numera i Jakobstad, Finland, och studerar i Sverige. Hon har alltid tyckt det skulle vara spännande att jobba på ambulansen eftersom den kommer först på plats och påbörjar behandling redan ute på fältet. På Island finns inga sjuksköterskor med på ambulansen, utan istället finns ett så kallat Emergency Medical Technician, EMT, som har de grundläggande färdigheterna för att hjälpa till vid livshotande situationer. När hon hösten 2015 flyttade till Jakobstad upptäckte hon att sjuksköterskor finns med i ambulansen. Och då blev hon riktigt intresserad. När avdelningen hon jobbade på blev nerlagd på grund av besparingar tog hon tillfället i akt och sökte till utbildningen vid Luleå tekniska universitet. Programmet är på heltid och på distans, vilket passade henne perfekt.

– Jag tycker att det är jättebra. För det mesta kan man själv bestämma när man studerar och så behöver man inte flytta. Men man måste kanske vara lite mera disciplinerad och organiserad för att kunna ta vara på den tid man har och allt som måste göras.

Utbildningen på Island och i Sverige skiljer sig åt ganska mycket. På island finns det tre utbildningsnivåer, basic (EMT-B), intermidiet (EMT-I) och paramedic (EMT-P). Dom första två utbildningsnivåerna finns på Island, men för att bli paramedic, ambulanssjukvårdare, måste man åka utomlands och då väljer de flesta att åka till Pennsylvania, USA.

Gemensam räddningstjänst och ambulans

Hon har tidigare gjort två VFU-perioder på ambulansen i Luleå och tyckte att det skulle vara bra att uppleva något helt annorlunda. Därför beslöt hon att göra sin sista VFU i Reykjavík, Islands huvudstad. På Island bor det bara 330,000 människor - två tredjedelar bor i huvudstadsområdet och resten bor spritt längst med kusten. På Island finns inte så många heltids bemannade stationer utanför huvudstadsområdet, utan dom flesta har ett annat jobb och bär en jourtelefon.

På Island är räddningstjänsten och ambulansen gemensam, så har du en fastanställning jobbar du både på ambulansen och som brandman. I Reykjavík finns några stationer och Katrín Stefanía Pálsdóttir var på huvudstationen, där det finns fem ambulanser, men tre av dom används mest för transporter. Ambulansen hon var på är en så kallad ALS, Advanced Life Support, en ambulans som alltid har en ambulanssjukvårdare med i besättningen. Den tar endast larm där läget är livshotande eller potentiellt livshotande och utför inga transporter.

– Fast man gör en del saker och ting lite olika i Sverige och Island och har kanske lite annan utrustning, så är själva vården i grund och botten den samma. Jag tyckte att jag lärde mig massor av denna praktik och tyckte det var en jättepositiv upplevelse, säger Katrín Stefanía Pálsdóttir.