Hoppa till innehållet
Foto: Åsa Engström
Tomas Handersten och Elisabeth Rodal, specialistsjuksköterskor inom psykiatrin, ska jobba kliniskt och bedriva forskning samtidigt. Foto: Åsa Engström Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Samverkan ger nya doktorander

Publicerad: 6 april 2018

Ett samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten har lett till att två specialistsjuksköterskor inom psykiatrin tillträder i april som doktorander inom omvårdnad.

– Vi har reviderat vårt avtal om utbildning av doktorand med extern finansiering för att få det ännu tydligare och i samverkansavtalets anda, så att det blir så bra som möjligt för alla inblandade. Det känns fantastiskt roligt att få anta Elisabeth och Tomas som doktorander som ett led i samverkan mellan oss och Region Norrbotten, säger Åsa Engström, ämnesföreträdare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Patientgrupp med komplex problembild

Elisabeth Rodal kommer i sin forskning att fokusera på betydelsen av återhämtningsinriktat, personcentrerat arbetssätt i mötet med personer med beroende och psykisk samsjuklighet, vilket betyder fler än en diagnos.

Tomas Handersten fokuserar på betydelsen av personalens arbetssätt för att uppnå just betydelsen av återhämtningsinriktat, personcentrerat arbetssätt i mötet med personer med beroende och psykisk samsjuklighet. Parallellt med forskarutbildningen arbetar de som specialistsjuksköterskor vid närpsykiatrin i Luleå.

– Ämnet är valt utifrån vår kliniska erfarenhet av patienter som har denna problematik. Det är en patientgrupp med en komplex problembild som påverkar både det fysiska, psykiska och sociala livet. För att kunna hjälpa och stödja dessa personer att kunna få samtidiga och integrerade insatser är samverkan mellan Region Norrbotten och respektive kommun en förutsättning. I detta sammanhang är det viktigt att utgå från den enskildes önskemål, behov och förutsättningar, säger Elisabeth Rodal.

– Ämnet är även valt utifrån vår nyfikenhet och möjlighet att ansluta till ett forskningsprojekt som bygger vidare på forskning vid Luleå tekniska univeritet och att samtidigt kunna ta fram ny kunskap som förhoppningsvis kan komma såväl patienter som personal till godo, säger Tomas Handersten.

Möjlighet till bättre vård

Utmaningen som de upplever är implementeringen av resultat till praktisk handling som kan förbättra vården för de med beroende och psykiatrisk samsjuklighet, men även att hitta en balans mellan forskarutbildning, kliniskt arbete och familj.

Både Elisabeth Rodal och Tomas Handersten anser att det är viktigt att samverka kring dessa frågor för att teori och praktik går hand i hand.
– All ny kunskap som uppnås och som i sin tur omsätts och implementeras ökar möjligheterna till en bättre vård.
– En annan viktig del gällande samverkan handlar om handledarkompetensen som finns både vid Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten.

Den 1 maj antas ytterligare en doktorand i omvårdnad. Det gäller distriktssjuksköterskan och fysioterapeuten Albin Almevall som antas med ett liknande avtal och där adjungerade professor Karin Zingmark blir huvudhandledare.

Handledare för Elisabeth Rodal blir Åsa Engström, Git-Marie Ejneborn, Sebastian Gabrielsson, Ursula Werneke och för Tomas Handersten blir handledarna Åsa Engström, Sebastian Gabrielsson, Silje Gustafsson, Catharina Nordin.

I media: