Hoppa till innehållet

Sjuksköterskor firade 50-årsjubileum på universitetet

Publicerad: 7 juni 2018

De tog examen vid Svenska Röda Korsets sjuksköterskeutbildning i Boden för ett halvt sekel sedan och har sedan dess träffats vart femte år. I år firar de stort med att besöka Luleå tekniska universitet för att få ta del av hur sjuksköterskeutbildningen ser ut idag och vad det finns för tankar för framtiden.

– Det var fantastiskt intressant och väldigt uppskattat att få ta del av hur utbildningen genomförs idag. Den största skillnaden från vår utbildning är den teoretiska förankringen för omvårdnadsämnet. Det existerade knappt under vår utbildning, säger Kerstin Öhrling, som är en av besökarna och har tidigare varit prefekt vid Institutionen för hälsovetenskap vid universitet.

Sjuksköterskeutbildningen i Boden övergick efter en tid till landstinget och sedan tog universitet över utbildningen av sjuksköterskor. Avgångsklassen för 50 år sedan är utspridda över hela landet, men har följt varandra genom yrkes- och livsåren. Till årets firande anslöt 32 av 58 personer för att få ett fint avslut på gemenskapen.

Birgitta Lindberg, utbildningsledare på sjuksköterskeprogrammet, presenterade den nuvarande och framtida utbildningen, prefekt Gunilla Isaksson berättade om Institutionen för hälsovetenskap och Åsa Engström, professor i omvårdnad, berättade om omvårdnadsforskningen och de projekt som drivs. Besöket avslutades med en genomgång av laboratoriet och simuleringen som används i utbildning och forskning.
– Det var imponerande att se hur väl praktiskt förberedda studenterna är när de kommer ut i verksamheten, säger Kerstin Öhrling.