Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Lars Nyberg, professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Universitetets satsning på hälsa

Publicerad: 27 februari 2018

Under 2018 genomförs ett strategiskt arbete vid Luleå tekniska universitet för att lyfta fram området hälsovetenskap. Lars Nyberg, professor i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet, är utsedd att leda arbetet.

– Det finns många hälsorelaterade frågor i samhällsutvecklingen och från universitet vill vi vara framgångsrika och utveckla forskning och innovation på hälsoområdet.

Tre identifierade programområden

Under året 2018 ska fokus ligga på att sätta ihop bra arbetsgrupper som kan jobba fram bra forskningsfrågor, hitta lyckade samarbeten och positionera universitet i dessa frågor.

Tre tydliga och starka programområden är identifierade. Målet är att skapa tre till fyra projekt inom varje område, där minst ett projekt per programområde ska gå till en meriterad ansökan.

Områden med pågående forskning

Det första programområdet är hälsofrämjande arbetssätt som ska förebygga och motverka ohälsa och stärka hälsan. Det handlar om välfärdssjukdomar som diabetes, stroke, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, som numera går under benämningen icke smittsamma sjukdomar. Området är dagens stora hälsoutmaning och ur ett globalt perspektiv är dessa väldigt stora frågor.

Det andra området har fokus på det reaktiva, när människor har svårigheter, problem, sjukdomar, funktionsnedsättningar, skador eller ett avancerat åldrande. Här ska funktionerna stärkas hos de som är drabbade på ett mer rehabilitativt synsätt, där aktivitet och delaktighet kan främjas.

– Det här är aktuella områden och på universitet har vi både kunskap och forskning på gång, och även ett intressant spänningsfält, säger Lars Nyberg.

Utmanande område

Det tredje området är hållbar sjukvård och omsorg, där fokus ligger på effektivitet, tillgänglighet, rättvis vård, hur det ska organiseras och ledas samt lärande arbetsmiljö. Det blir ett helt nytt område som involverar hela universitet där digitalisering, de arktiska perspektiven och samhällsbyggnad blir några byggstenar.

– Det här programområdet kommer att kräva en hel del arbete, men vi har en del idéer och utgångspunkter att jobba utifrån. Det är ett spännande område och här vill vi vara med och positionera oss som universitet, säger Lars Nyberg.

Utlysning av projektmedel

I dagsläget finns även många laboratorier på universitetet som är intressanta i det framtida arbetet. I rörelselaboratoriet och farmacilaboratoriet pågår redan aktuell forskning och i laboratorierna för gruppaktivitet, köld och det mobila fysiologilaboratoriet är under uppbyggnad.

Inom kort kommer projektmedel att utlysas för de här samarbetena. Det blir en inbjudan till universitet att definiera projekt eller utvecklingstankar och skicka till Lars Nyberg.