Hoppa till innehållet
Foto: Pixabay
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Våra forskare i Almedalen

Publicerad: 19 juni 2018

Flera av Luleå tekniska universitets forskare och företrädare deltar i högaktuella seminarier, samtal och debatter under Almedalsveckan i Visby i juli.
Universitetet har inga arrangemang i egen regi i Almedalen 2018, men nedan finns en sammanställning över de programpunkter våra forskare deltar i.

Sveriges roll i Rymdeuropa

Sverige har tagit fram en rymdstrategi. Intresset för rymden växer internationellt. Vad kan detta innebära nationellt, regionalt och lokalt?
2 juli kl 14.15-15.30
Plats: Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, trädgården.
Medverkande: Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, Ella Karlsson Sjöberg, vik. föreståndare, Institutet för Rymdfysik, IRF, Anna Rathsman, generaldirektör, Rymdstyrelsen,Niklas Nordström, kommunalråd, Luleå kommun, Stefan Gustafsson, strategichef, Swedish Space Corporation, Jens Lundström, managing director, ESA BIC, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet,Stefan Sydberg, 2:e vice ordförande kommunstyrelsen, Kiruna kommun, Johanna Bergström-Roos, projektledare, moderator, RIT, LTU Business.
Arrangör: Kiruna kommun.
Mer information här.

Såhär minskar vi avståndet mellan högskola och näringsliv!

Vi har en lucka mellan högskola och näringsliv. Mer samverkan efterlyses för ökad relevans av forskning och utbildning och för att möta näringslivets och samhällets behov. Vad kan vi göra för att minska avståndet mellan näringsliv och akademi?
3 juli, kl 09.30-10.30
Plats:
D-huset, Kaserngatan 1, Visby.
Medverkande: Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Stefan Bengtsson, rektor, Chalmers tekniska högskola, Tuula Teeri, vd, IVA, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, Luleå tekniska universitet, Klas Wåhlberg, vd, Teknikföretagen, Eva Hamilton, ordförande IVA:s Näringslivsråd, Therése Treutiger, vice vd och operativ chef, Microsoft AB, Peter Larsson, moderator, Sveriges Ingenjörer.
Arrangör: Uppsala universitet, Sveriges Ingenjörer.
Mer information här. 

Mineralriket Sverige – om metallernas kretslopp, hållbara gruvor och globala perspektiv

Gruv- och mineralnäringen är en hörnpelare i svenskt näringsliv och särskilt viktig i norra Sverige där den är basen i samhällsekonomin. Samtidigt möter näringen allt hårdare krav från myndigheter och andra intressenter när det gäller mark- och miljöfrågor. Hur hållbar är gruv- och mineralnäringen?
3 juli, kl 10.30-12.00
Plats:
Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, trädgården.
Medverkande: Jan Moström, koncernchef, LKAB, Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige, Pär Weihed, professor, prorektor, Luleå tekniska universitet, Anna Utsi, programdirektör, SipStrim.
Arrangör: LKAB.
Mer information här.

Plats och identitet i markrättskonflikter: hur hänger det ihop?

Frågan om vem som har den historiska rätten till ett markområde är ofta både kulturellt och politiskt känslig. Kan historisk forskning hjälpa oss att förstå vilken roll plats och identitet kan ha i markrättskonflikter av detta slag?
3 juli, kl 11.15-11.30

Plats: Humtank-tältet, Hamnplan, H217.
Medverkande: Marie Öhman, Humtank, Roine Viklund, historiker, Luleå tekniska universitet.
Arrangör: Humtank
Mer information här.

Arktis – en plattform för affärer, forskning och utbildning

Arktis blir hetare och hetare – ur ett klimat-, handels-, råvaru-, politiskt- och livsstilsperspektiv. Hur kan Arktis utgöra en plattform för utveckling av affärer, forskning och utveckling?
3 juli, kl 13.00-14.00
Plats:
Norrbottensarenan, Cramérgatan 8, trädgården.
Medverkande: Ella Carlsson Sjöberg, biträdande föreståndare, IRF, Institutet för rymdfysik, Stefan Gustafsson, strategichef, Swedish Space Corporation, Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor, professor, Luleå tekniska universitet, Mats Nilsson, projektledare, Kiruna sustainability Center, KSC, Johanna Bergström-Roos, moderator, projektledare, LTU Business.
Arrangör: Kiruna kommun.
Mer information här. 

Vad händer med jobben? Digitaliseringens konsekvenser för företagens kompetensförsörjning

Frågan om hur digitaliseringen kommer att påverka företag och arbetsmarknaden diskuteras flitigt. Vad betyder digitaliseringen för företagens kompetensbehov och medarbetarnas kompetensutveckling? Hur får vi en utbildning i världsklass som motsvarar företagens och den anställdas behov i framtiden?
3 juli, kl 13.00-13.35
Plats:
S:t Hansgatan 18F/Trappgränd.
Medverkande: Jonas Grafström, doktor i nationalekonomi och forskare, Ratio – Näringslivets forskningsinstitut och Luleå tekniska universitet, Jan Secher, vd, Perstorp, Camilla Frankelius, förhandlingschef Sveriges Ingenjörer, Betty Malmberg, riksdagsledamot (M), Per Lyrvall, Sverigechef, Stora Enso, Johanna Grönbäck, Ratio, moderator.
Arrangörer: Industrin tar matchen, Ratio, Industriarbetsgivarna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna.
Mer information här. 

Teknikhistoria – varför är det viktigt?

Hur ska vi förhålla oss till all teknik som präglar vårt samhälle – räcker det att lita på att ingenjörerna har vårt bästa för ögonen när de utvecklar nya produkter som kommer påverka allas våra liv? Hur kan historisk forskning förklara teknikutvecklingens roll i samhället?
3 juli, kl 13.15-13.30
Plats:
Humtank-tältet, Hamnplan, H217.
Medverkande: Jenny Larsson, projektledare, Humtank, Roine Viklund, historiker, Luleå tekniska universitet.
Arrangör: Humtank.
Mer information här. 

Statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande – en för många okänd del av svensk historia

Varför är det viktigt att prata om statens övergrepp på tornedalingar och meänkielitalande under 1800- och 1900-talen? Varför ska vi gräva i det som redan skett? Kan skam ärvas? Om allas rätt till sitt kulturella arv.
4 juli, kl 11.15-12.00

Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2.
Medverkande: Kaisa Syrjänen Schaal, senior policyrådgivare, Svenska kyrkan, kyrkokansliet, Curt Persson, fil.dr. historia, Luleå tekniska universitet, Kerstin Salomonsson, ordförande, Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, Hanna Aili, vice ordförande, Met Nuoret.
Arrangörer: Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, Met Nuoret.
Mer information här. 

Vem har rätt att uttala sig? Om identitetspolitik inom forskningen

Hur ses det på representation och identitetspolitik i forskningen? Bör forskarsamhället ta hänsyn till forskarens egen identitet och grupptillhörighet när forskningsresultaten bedöms?
4 juli, kl 12.15-12.30
Plats:
Humtank-tältet, Hamnplan, H217.
Medverkande: Marie Öhman, Humtank, Roine Viklund, historiker, Luleå tekniska universitet.
Arrangör: Humtank.
Mer information här. 

Hur lyckas vi med en grön omställning i gruv- och metallindustrin?

Grön omställning för att möta klimatutmaningarna gör att världens behov av innovationskritiska metaller och hållbara värdekedjor ökar kraftigt. Hur reducerar gruvorna och metallindustrin sina miljöavtryck? Och hur kan svensk innovationsförmåga bidra till att nå högt uppsatta miljömål?
4 juli, kl 14.00-15.00

Plats: Ocean Surveyor, fartyg, Kajplats 1, Visby hamn.
Medverkande: Sabine Mayer, vd, Stiftelsen Bergforsk/Luleå tekniska universitet, Mikael Staffas, vd Boliden, Erika Ingvald, enhetschef SGU, Lennart Gustafsson, moderator, Georange.
Arrangörer: Sveriges geologiska undersökning, Stiftelsen Bergforsk, Luleå tekniska universitet.
Mer information här.