Hoppa till innehållet

På alla hjärtans dag höll Ulrica Strömbäck en föreläsning om rehabilitering efter hjärtinfarkt och kurs i hjärt- och lungräddning på Vetenskapens hus.

Fokus på hjärtat – många drabbas av hjärtinfarkt och hjärtstopp varje år

Publicerad: 21 februari 2020

Varje år får runt 24 800 personer i Sverige en hjärtinfarkt. Av dessa drabbas ungefär 12 procent av en andra hjärtinfarkt. Vad är viktigt för den drabbade och vad anser personal är viktigt i hjärtrehabilitering? Det var ämnet när Ulrica Strömbäck, forskare vid Luleå tekniska universitet, presenterade en studie i Vetenskapens hus på alla hjärtans dag som jämförde patienters och vårdpersonals syn på rehabiliteringen. Hon höll även en kurs i hjärt- och lungräddning.

En hjärtinfarkt (propp i hjärtat) är egentligen ett symptom på en kronisk sjukdom – åderförkalkning. Har en person väl fått en hjärtinfarkt och överlevt, är det viktigt att jobba för att personen inte ska få ännu en. Det gör att en stor del av rehabiliteringen efter första hjärtinfarkten går ut på att minska risken för att återinsjukna, så kallad sekundär prevention.

Viktigt att ändra livsstil

Hur ska du då leva för att undvika en hjärtinfarkt? Kosten är viktig: mer frukt, grönsaker, fisk och vegetabiliska oljor, minskat intag av rött kött, salt och socker. Regelbunden motion där kondition, rörlighet och styrka står i fokus är en förutsättning för ökat välmående. Du behöver inte ta ut dig helt, utan lite och ofta är bäst. Något som ger snabb effekt är att sluta röka. Det är även av högsta vikt att ta de läkemedel som ordinerats.

Alla är unika

När Ulrica Strömbäck har intervjuat personer som drabbats av två  hjärtinfakter och personal inom hjärtrehabilitering, säger båda grupperna att det viktigaste är att se var och en av patienterna som en unik person.

– Den drabbade vill att vården ska vara skräddarsydd för just dem. De vill ha en konkret handlingsplan med återkoppling från vårdpersonalen hur det går för dem i rehabiliteringen, en uppföljning av sina läkemedel och mer kunskap om vad som orsakar hjärtinfarkt, berättade Ulrica Strömbäck. Patienterna vill även kunna känna tillit till vården.

En del patienter önskade även att få gå kvar som patienter på sjukhuset med närhet till specialutbildad personal, istället för att slussas över till en hälsocentral. Vissa upplevde att de saknade information om vad de skulle göra om de drabbades av en andra hjärtinfarkt.

Livräddande kurs

Efter föreläsningen höll Ulrica Strömbäck en kurs i hjärt- och lungräddning (HLR). 20 personer drabbas av ett hjärtstopp varje dag och endast 10 procent överlever – när någon har påbörjat HLR i tid. Av dem som drabbas och får hjälp återgår hela 90 procent till ett normalt liv. Därför är det viktigt att så många som möjligt lär sig HLR. Idag beräknas halva Sveriges befolkning ha genomgått en HLR-kurs.