Hoppa till innehållet
Timo Tossavainen
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nytt forskningsämne inom matematik och naturorienterande lärande

Publicerad: 21 september 2023

Forskningsämnet ”matematik och lärande” breddas och byter namn till ”matematikens och naturvetenskapernas didaktik”. Samtidigt fortsätter ämnet utveckla sin spets i forskningen om inlärningssvårigheter i matematik i högre utbildning, med potential att lösa internationella problem.

I och med inrättandet av det nya forskningsämnet tar Luleå tekniska universitet ett nytt grepp om forskning och utbildning inom undervisning och inlärning i naturorienterande ämnen.

 – Didaktik inom NO är särskilt viktig för grundlärarutbildningarna, men det kommer också spela en viktig roll i utvecklingen av ämneslärarutbildningen. Jag ser stora möjligheter att vi kan bidra, säger Timo Tossavainen, professor och ämnesföreträdare för matematikens och naturvetenskapernas didaktik.

Stärka ämnet med rekrytering och forskarutbildning

Under hösten kommer en gästprofessor att börja för att stärka ämnet, och det finns planer för rekrytering av en professor och en eller flera lektorer.  

– Det finns få lärosäten som har en stark didaktik inom naturorienterande ämnen, vi kommer att utveckla ämnet på lång sikt och utbilda forskare hos oss, fortsätter Timo Tossavainen.

Forskning pågår om matematik i högre utbildning

Samtidigt som den naturorienterande delen förstärks fortsätter den verksamhet som redan finns inom matematik att utvecklas. En aktuell fråga i både Sverige och övriga världen är bristande kunskaper i matematik hos ingenjörsstudenter. Redan nu pågår forskning vid Luleå tekniska universitet och material samlas in vid ingenjörsutbildningarna.

– Om vi kan kraftsamla inom området kan det bli en framgångsfaktor, det möjliggör att Luleå tekniska universitet kan profilera sig på matematikdidaktik på en högre nivå. Det finns både nationellt och internationellt behov av att bli starkare inom det här ämnet. Om vi genom forskning kan bidra till att lösa problem kring matematik i högre utbildningar kan det göra Luleå tekniska universitet internationellt profilerat, säger Timo Tossavainen.

Praktiknära projekt i skolor

Utöver projekt inom högre utbildning pågår också redan praktiknära projekt i samarbete med lokala skolor.

– Vår forskning och undervisning stödjer lärarutbildningarna och vi når också många av regionens matematik och no-lärare, det känns jättebra och viktigt att fortsätta utveckla, säger Timo Tossavainen.

Kontakt

Timo Tossavainen

Timo Tossavainen, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493698
Organisation: Matematikens och naturvetenskapernas didaktik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik