Hoppa till innehållet

Oro vid operationer kan påverka återhämtningen

Publicerad: 6 mars 2020

Genom att arbeta förebyggande med oron som patienter kan känna inför och efter operationer kan återhämtningen bli bättre, visar en undersökning.
– Det kan leda till ett minskat lidande hos den enskilda patienten, säger Josefin Bergstrand och Viktor Andersson, som gått utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård vid Luleå tekniska universitet.

– Det kan även ge hälsoekonomiska vinster då vårdbehovet minskar, säger Viktor Andersson.
Han och Josefin Bergstrand gjorde undersökningen bland 37 patienter som genomgick ortopedisk kirurgi i samband med att de skrev sitt examensarbete , en magisteruppsats, under utbildningen förra året.
Nu har Josefin Bergstrand och Viktor Anderssons arbete blivit godkänt som en vetenskaplig artikel och har i dagarna publicerats i tidskriften Journal of PeriAnestesia Nursing.

Risk för nedstämdhet

Studien visar att patienter som upplever oro före en operation även är oroliga närmaste timmarna efter operationen. Kvaliteten på återhämtningen efter operationen påverkas negativt av det, med risk för fortsatt oro och nedstämdhet. 
Cecilia Clair, tidigare student vid utbildningen har gjort en studie om vilka strategier anestesisjuksköterskor använder sig av för att minska patientens oro inför operationen.
– Intervjuerna med anestesisjuksköterskorna visade att de tyckte att det är viktigt att se patienten som hon eller han är och inte efter diagnos, eller något annat. De menade också att det var viktigt att skapa förtroende genom ett lugnt beteende, kroppskontakt och att se patienten, berättar Cecilia Clair.
Även hennes magisteruppsats resulterade i en vetenskaplig artikel i tidskriften Journal of PeriAnestesia Nursing.

Idag arbetar Viktor och Josefin som anestesisjuksköterskor i Östersund, medan Cecilia är anestesisjuksköterska i Ystad.