Hoppa till innehållet
Josefin Norberg  LTU
Josefin Norberg har näsa för förbättringar inom vården. Under sin verksamhetsförlagda utbildning vid ett äldreboende identifierade hon tre problemområden.

Prisas för att hon såg problem (som kan lösas)

Publicerad: 21 maj 2014

Josefin Norberg, student på sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet har fått pris för att hon hittat områden i vården som kan förbättras.
Tanken bakom priset är att stimulera till utveckling av tjänster och produkter som kan bli gångbara på den kommersiella marknaden.

– Hon fick pris för att hon hade förmågan att hitta problem, säger Katarina Virtoft, kommersialiseringsambassadör vid Institutionen för hälsovetenskap.

Alla studenter på sjuksköterskeprogrammet fick inför sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) under fjärde terminen i uppdrag att spana efter förbättringsområden.

Risker eller slöseri

Det kunde handla om risker för personal eller patienter, eller om rutiner som innebär slöseri med resurser.

Josefin gjorde VFU på ett äldreboende i Piteå kommun i april. Hon identifierade tre problem/förbättringsområden  och skickade in sina iakttagelser till kommersialiseringsambassadören.

Vad det handlar om är hemligt än så länge.

Det pris Josefin fick är mest av symbolisk natur, en lunchkupong på restaurang Unik på universitetets campus. Men Josefin blev glad över priset.

Hitta lösningar

Nu ska de problemområden hon pekat på studeras av Johan Bergström, LTU Affärsutveckling.

Eventuellt kommer Josefin sedan att få möjlighet att försöka hitta lösningar på "sina" problem.

– Det vore spännande. En del tankar har jag nog om vad som kan göras, säger hon.