Hoppa till innehållet

Psykisk ohälsa tema på intensivkurs

Publicerad: 9 maj 2022

Det nordiska nätverket Nordvind genomförde nyligen en intensivkurs på Luleå tekniska universitet.Temat var psykisk hälsa/ohälsa bland unga människor.
– Det var lyckade och givande dagar, säger Päivi Juuso, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet och arrangör.

Under en vecka möttes studenter och lärare från Sverige, Norge, Danmark och Finland för att ta del av föreläsningar och genomföra grupparbeten kring temat psykisk hälsa/ohälsa
– Som ett led i vårt internationella arbete har vi ansökt om, och fått medel från Nordplus, för att genomföra intensivkursen, säger Päivi Juuso, koordinator för de nordiska nätverken för sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen vid Luleå tekniska universitet.

Föreläsningar om forskning

Totalt hade kursen 16 deltagare, varav 11 var sjuksköterskestudenter, fyra var lärare och Päivi Juuso som ansvarade för arrangemanget.
Bland annat fick de ta del av föreläsningar av Catrine Kostenius, professor i hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet, som berättade om ett forskningsprojekt där en app, ChatPal, har utvecklats, med en chattfunktion med syftet att främja det psykiska välbefinnandet hos bland annat unga.

Även Nadja Ståhl, legitimerad sjuksköterska, medverkade som föreläsare. Hon är ambassadör för ChatPal-appen.
Gunilla Johansson, doktorand i omvårdnad, föreläste om betydelsen av naturbaserade, hälsofrämjande aktiviteter bland personer med stressrelaterad ohälsa, som hon forskar om i projektet Nordic NaBS, New Nordic Nature Based Service Models. 

Psykisk ohälsa i fyra länder

Det ingick även grupparbeten i intensivkursen, där studenterna bland annat jämförde förekomst av psykisk ohälsa bland unga i de olika länderna.
Det visade sig att det finns en hel del likheter i Sverige, Norge, Danmark och Finland. En av skillnaderna som de såg var att Finland har flest självmord bland män.

– Det är också intressant att generellt är det så att killar söker hjälp mer sällan än tjejer, säger Luljeta Gashi, Sverige och Anne Holst Andersen, Danmark.
De tyckte att det var det var roligt att träffas på det här sättet.
– Det är ett intressant och aktuellt ämne som vi diskuterar, säger de.

Engagerade studenter

Lärarna var också nöjda.
– Studenterna är oerhört engagerade, säger universitetslektorerna Anne-Grete Knudsen, från Danmark och Mette Arnestad, från Norge.

Päivi Juuso tycker att det blev en mycket intressant vecka.
– Studenterna har på ett föredömligt sätt tagit sig an uppgifterna i kursen, som började före intensivveckan, då de kartlade hur det psykiska hälsoläget ser ut i deras eget land, för att under den gemensamma veckan arbeta i tvärgrupper och lära sig av varandra, då de kunde fördjupa sina kunskaper i enlighet med målen med kursen.

Päivi Juuso

Päivi Juuso, Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK

Telefon: 0920-493897
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik