Hoppa till innehållet
Terese Bondas LTU
Terese Bondas är professor vid universitetet i Bodö i Norge. Samtidigt är hon gästprofessor vid Luleå tekniska universitet och ska bland annat arbeta med forskningssamarbete.

Ökad patientsäkerhet mål för forskning

Publicerad: 27 mars 2014

Terese Bondas, forskare och professor i vårdvetenskap (sykepleievitenskap) vid Universitetet i Nordland i Bodö i Norge är ny gästprofessor vid Luleå Tekniska Universitet.
Hon ska bland annat arbeta med ett gemensamt svensk-norsk-finsk forskningsprojekt som handlar om patientsäkerhet inom äldrevården, utifrån ett ledarskapsperspektiv.

-Det finns stora brister när det gäller patientsäkerheten i dag, och en orsak är att vårdcheferna behöver få bättre förståelse för äldres behov och utveckling av evidensbaserad vård. Vi vill lyfta fram behovet av utbildning för ledarna, säger Terese Bondas.

Målet med forskningsprojektet är bland annat att ge ledarna redskap för uppföljning av patientsäkerhet.

En ansökan om treårig finansiering av forskningsprojektet har lämnats till Norges forskningsråd.

-Vi väntar svar på ansökningen i maj i år, säger Terese Bondas.

Terese Bondas bor i Vasa i Finland.

Hon ska till att börja med vara gästprofessor i Luleå under sex månader på deltid, samtidigt som hon är professor i Bodö.

-Jag är en arbetsmyra av stora mått, säger Terese Bondas.

Förutom att arbeta med forskningssamarbete kommer hon att undervisa och delta i utbildning av forskare vid Institutionen för hälsovetenskap.