Hoppa till innehållet
NOAK 2014 160.jpg
Prefekt Mai Lindström och doktorand Silje Gustafsson vid prisutdelningen av det Hälsovetenskapliga priset den 19 november. Foto: Jennie Pettersson.

Silje tilldelas Hälsovetenskapliga priset

Publicerad: 20 november 2014

Under Noakdagen mottog doktorand Silje Gustafsson pris för sina studier om lindrig sjukdom och egenvård. Hon har tillfört viktigt kunskap till ett ganska outforskat område som har ett stort allmänintresse.

– Jag blev väldigt glad eftersom det inte finns så många som forskar inom det här området. Det är ett bevis på att det är viktigt, och att man börjar uppmärksamma hur det lilla hänger ihop med det stora.

Silje Gustafsson forskar om egenvård vid lindrig sjukdom och hur man kan få människor att känna sig trygga med att vårda sig själv vid tillstånd som inte kräver medicinsk behandling.

– Min forskning kan spara tid och resurser till de som har livshotande sjukdomar. Sedan är det viktigt att förstå att vård av personer i egenvård är en form av omvårdnad det också.

SIlje_Noak.jpg
Doktorand Silje Gustafsson mottar priset. Foto: Jennie Pettersson.

Besöka Skottlands primärvårdscenter

För prispengarna planerar Silje att åka till Aberdeen i Skottland där det finns ett center för akademisk primärvårdsforskning. Det är ett väl etablerat centrum som bedriver framstående forskning inom ämnet primärvård, egenvård och symtomlindring.

– Det ger mig en möjlighet att nätverka och starta nya samarbeten, och förhoppningen är att kunna dra nytta av deras expertis och erfarenheter. Sedan är vi ett tekniskt universitet med stort fokus på e-hälsa och distanslösningar, så det är inte omöjligt att vi även kan bidra med värdefull kunskap till deras verksamhet, fortsätter Silje.

Det Hälsovetenskapliga priset har sedan 2007 årligen delats ut till studenter för framstående studier inom det vetenskapliga området vid Luleå tekniska universitet.

Motivering:

Doktoranden och specialistsjuksköterskan Silje Gustafsson tilldelas årets hälsovetenskapliga pris. Silje Gustafsson bedriver studier om lindrig sjukdom och egenvård. Att drabbas av lindrig sjukdom är ett vanligt förekommande fenomen i många människors liv, och även om tillståndet är självläkande kan symtomen ha en kraftig påverkan på människors arbetsförmåga och välmående. Största andelen av lindrig och övergående sjukdom hanteras av individen själv, men många läkarbesök åtgår till sjukdomstillstånd som är möjliga att behandla med egenvård. Rådgivning, som 1177 har utvecklats för att stödja egenvård och vid behov hänvisa invånare till rätt vårdnivå.                                                                                                                         Forskningsprojektet avser att öka kunskapen om hur det är att drabbas av lindrig sjukdom, vilka kunskaper människor har om sina lindriga symtom, samt vilka egenvårdsåtgärder och informationskanaler som används. Projektet fokuserar även på betydelsen av trygghet, tilltro till den egna förmågan och upplevd kontroll i samband med lindrig sjukdom och egenvård. Huvudhandledare för studien är Stefan Sävenstedt, professor vid avdelningen för omvårdnad. Silje Gustafsson har valt ett forskningsområde som bör vara av stort allmänintresse och som är av relevans för såväl landsting som universitet. Hon har under det gångna året publicerat två artiklar och tillfört viktig kunskap inom ett tämligen outforskat område.