Hoppa till innehållet
20130307-304.jpg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete vid Hälsa, Lärande och Teknik

Publicerad: 12 november 2019

Hälsoutbildningar - Etisk granskning av examensarbeten

Från den 1 januari 2004 har vi en lag om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460). Den 1 juli 2008 har en ändring av lagen trätt i kraft (SFS 2008:192). Ytterligare en ändring i lagen har trätt i kraft 2018 (2018:1999). I lagen framgår vilken typ av forskning som omfattas av lagen och som skall etikprövas av etikprövningsmyndigheten.

Lagen omfattas av forskning som syftar till att påverka forskningsperson fysiskt eller psykiskt eller som riskerar att påverka forskningspersonen fysiskt eller psykiskt. Även forskning där forskningspersonen ej kan tillfrågas om medverkan eller där forskningspersoner identifieras i eller data hämtas från register eller data-/biobanker omfattas av lagen.

All forskning vid institutionen som faller under lagen måste granskas av Etikprövningsmyndigheten och detta gäller även studenternas examensarbeten. Etikprövningsmyndigheten ska granska forskning. I den nya formuleringen av lagen finns en beskrivning av vad som avses med forskning och i normalfallet ska studentarbeten inte räknas som forskning och därmed inte ingå i den etikprövning som lagen föreskriver.

Vad gällande granskning av studenternas examensarbeten vid Institutionen för hälsovetenskap hänvisar vi till dokumentet nedan, Etisk granskning av examensarbete vid HLT.

Lärarutbildningar - Examination, registrering och publicering

Här kan Du hitta information om ansökan, publicering, registrering och examination för examensarbeten vid HLT för lärarutbildningarna.

Så här anmäler du dig till examensarbeteskursen

Det är skarpa förkunskapskrav för att antas till examensarbeteskursen. Vilka krav som gäller just din kurs ser du under rubriken ”Behörighet” i Kursplanen.

Du som ska utföra ditt examensarbete på rätt termin enligt utbildningsplanen ska anmäla dig till examensarbeteskursen på Antagning.se via Mitt LTU, Anmälan till kurs

Vad händer efter att jag gjort min ansökan?

Antagningen granskar dina förkunskaper under oktober-november, du som inte uppfyller förkunskapskraven får redan då ett kontrollbesked. Kontakta antagningen om du vill veta exakt vilka kurser som saknas.

I början av december får du ett antagningsbesked – glöm inte att svara JA. Du får ytterligare ett antagningsbesked efter före jul som bekräftar ditt svar, men det behöver du inte svara på, se Viktiga-datum.

Du som blir struken ska göra en återanmälan om du innan kursstart hinner färdigställa kurser som saknas, se Anmäl-dig-igen. Om du saknar många kurser bör du kontakta din studievägledare för att göra en studieplanering.

Genomförande

När och hur du skriver PM/projektbeskrivning och får din handledare beror på vilket examensarbete du ska skriva.  Alla examensarbeten har ett Canvasrum där du bör hitta en studiehandledning.

Examination – när får jag mitt betyg?

När handledare/examinator har godkänt den slutliga versionen av rapporten ska du registrera ditt arbete i publikationsdatabasen, Registrera examensarbete. Efter att arbetet registrerats tar det några dagar innan examensarbeteskursen slutrapporteras i Ladok och blir synlig via Mitt-LTU.

När du är klar med alla kurser är det dags att ansöka om examen.

Kontakt:

Antagningen svarar på frågor om dina förkunskaperantagningen

 

Sedan din handledare har skrivit på examensarbetet lämnas det tillsammans med blanketten ”Ansökan om godkännande av examensarbete” till studieexpeditionen för vidare handläggning.

Blanketten finns tillgänglig i aktuellt Canvasrum

  1. Efter det att handledaren har godkänt de korrigeringar som genomförts utifrån de synpunkter som framkom vid seminariet, ska examensarbetet registreras.
     
  2. Senast inom tre dagar efter seminariet skall studerande lämna ett slutligt manuskript till handledaren. Korrigeringar som föranletts av seminariet skall då vara införda.
     
  3. Inom en vecka från det att slutseminarium har genomförts ska blanketten ”Ansökan om godkännande av examensarbete” vara inlämnade till Jennie Åström, Institutionen för hälsa, lärande och teknik. Du bör försäkra dig om att samtliga blanketter är fullständigt ifyllda.