Hoppa till innehållet
Foto

Uppdragsutbildning – utveckla verksamheten tillsammans med oss

Institutionen för hälsa, lärande och teknik kan erbjuda uppdragsutbildning inom flera olika områden.

Institutionen erbjuder uppdragsutbildningar inom områdena hälsa och lärande. 

Hälsa

Vid avdelningarna hälsa, medicin och rehabilitering respektive omvårdnad och medicinsk teknik erbjuder vi kurser som uppdragsutbildning. De kan ges under enstaka timmar, utbildningsdagar eller som poängkurser.
Uppdragsutbildningen riktar sig främst till uppdragsgivare inom regioner och kommuner, samt privata företag. Som uppdragsgivare kan du i samråd med utbildningsanordnarna bestämma kursinnehåll, kursens omfattning, kurstakt, studieform, reguljär, eller distansundervisning, kursstart och kursort. Uppdragsgivaren utser även deltagare till kursen.

Lärande

Avdelningen pedagogik, språk och ämnesdidaktik har stor erfarenhet av utbildningsuppdrag inom olika områden. Med utgångspunkt i vår breda kompetens inom utbildning och forskning med inriktning mot lärande, pedagogik, specialpedagogik, språk med didaktisk inriktning, matematikdidaktik och naturvetenskap/teknikdidaktik kan vi erbjuda kortare kompetensutvecklingsinsatser eller längre processinriktade utbildningar för förskola och skola men även för övriga offentliga och privata verksamheter. Med utgångspunkt i en dialog kring uppdragsgivarnas behov utformar vi en föreläsning för personalgruppen, en seminarie- eller handledningsserie, en poäng- eller intygsgivande kurs, ett utvecklingsprojekt eller en projektutvärdering.

För att vi ska kunna påbörja planeringen av utbildningen är vi tacksamma om du i samband med att du kontaktar oss fyller i blanketten i länken här nedanför, anbudsförfrågan.

Välkommen att kontakta oss!

Susanne Westman

Susanne Westman, Universitetslektor, Excellent lärare

Telefon: 0920-493117
Organisation: Pedagogik, Pedagogik, språk och ämnesdidaktik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Inger Jacobson

Inger Jacobson, Universitetslektor, Excellent lärare

Telefon: 0920-493878
Organisation: Fysioterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik