Hoppa till innehållet

Forsknings- och innovationsområden

Luleå tekniska universitet är ett ledande tekniskt universitet och vår forskning syftar till att ge förutsättningar och verktyg för byggandet av det attraktiva och hållbara samhället. Utifrån naturresurser som förnybar energi, malm, mineral, skog och vatten utvecklar vi system, teknik och organisation som ger möjligheter för människorna att leva det goda livet. Läs om universitets alla forsknings- och innovationsområden.

Forskning inom Institutionen för hälsovetenskap ingår i flera av nedanstående forskningsområden.

Hälsa
Hälsa

Åren 2018–2019 genomfördes en strategisk satsning för att stärka forskningen inom området Hälsa vid Luleå tekniska universitet. Målet var att öka klustring, positionering, synlighet och externfinansiering. Satsningen fortsätter även 2020, via finansiering från institutionen för hälsovetenskap.

Möjliggörande ikt
Möjliggörande IKT

Möjliggörande IKT stimulerar forskning och innovation som utvecklar sammanhangsberoende teknik i kombination med multimodal interaktion.

Gränsöverskridande konst
Gränsöverskridande konst och teknik

Gränsöverskridande konst och teknik utforskar kombinationen konst och teknik och de möjligheter denna kombination ger. Att producera nyskapande konstupplevelser står i fokus för forskningen, liksom design av upplevelser, produkter och konstruktioner.

Attraktivt samhällsbyggande
Attraktivt samhälls-byggande

Attraktivt samhällsbyggande stärker hållbara och attraktivt byggda livsmiljöer i kallt klimat genom utmaningsdriven forskning och utveckling av innovativa och holistiska system och artefakter

Effektiv innovation och organisation
Effektiv innovation och organisation

Effektiv innovation och organisation är ett mångvetenskapligt och institutionsövergripande forum för kunskapsutveckling som bidrar till ett attraktivt och hållbart samhälle via effektivt och kreativt nyskapande och hållbara organisationer.

Smarta maskiner och material
Smarta maskiner och material

Smarta maskiner och material inbegriper flera kompetensområden såsom modellering, simulering, sensorer och applikationer inom SM2 vilket gör Luleå tekniska universitet till en naturlig partner för universitet och företag över hela världen.