Hoppa till innehållet

Institutionen för hälsa, lärande och teknik, HLT

Institutionens forskning och utbildning är samhällsaktuell och efterfrågad. För att erbjuda intressant, relevant samt spännande forskning och utbildning arbetar vi med ständig utveckling som svarar mot den efterfrågan som finns inom samhällssektorn hälsa och lärande. Inom ramen för institutionens nio forskningsämnen finns möjligheter att skapa spännande tvärvetenskapliga samarbeten.

Bristen på akademiskt och yrkesutbildad personal inom hälso- och lärandesektorn gör att våra studenter är mycket efterfrågade på arbetsmarknaden. De utbildningar institutionen ger på grund- och avancerad nivå kännetecknas av högt söktryck, kvalitet och god examinationsstatistik. En stor del av utbildningarna genomförs i distansform. En viktig aspekt för att fortsatt svara upp mot samhällets behov är den samverkan vi har med omgivande samhälle, inte minst via den verksamhetsförlagda utbildningen som ingår i de flesta av våra utbildningar.

Institutionen inrymmer också spännande och gränsöverskridande forskning inom hälsa och lärande samt forskning med en teknisk inriktning.
Vid institutionen finns två forskarskolor med olika inriktningar, Praktiknära skolforskning, PROFS och Akademin för framtidens hälsa. Båda erbjuder en sammanhållen forskarutbildningsmiljö för antagna doktorander.

Här finns även laborativa miljöer med artificiell intelligens, robotik och sensorer. Det pågår dessutom en rad forsknings- och utvecklingsprojekt i samverkan med kommuner och Region Norrbotten.

Det finns även en centrumbildning, Centrum för hälsa och innovation (EIC) som utgör en gemensam plattform för utveckling av e-hälsa.

Nyheter»
Foto: Mellby Gård
Superkarriären tog fart i Luleå

Näringslivsprofilen Rune Andersson var förste anställd när lärosätet grundades.

Foto: Lars Andersson
"Härligt att ta en promenad på isvägen"

Tove Sundsröm läser grundlärarurbildningen f-3.

Moa_Snobohm_fys_LTU
"Norrsken på himlen och en glittrande snömiljö !"

Moa Snöbohm, Stockholm, tackar ödet att hon hamnade på fysioterapeutprogrammet i Luleå. Hon tycker det är enkelt att studera i en stad som Luleå där studenterna bor nära skolan och lever ett liv tillsammans med träning, matlagning, festande, utflykter och såklart en massa sena pluggnätter.

Forskningsämnen
Forskningsämnen och utbildningsämnen

Vid institutionen finns det nio forskningsämnen inom områdena hälsa och lärande

Foto: Katarina Karlsson
Nordeas vetenskapliga pris till Jessica K. Ljungberg

2021 års Vetenskapliga pris från Nordeas Norrlandsstiftelse tilldelas Jessica K. Ljungberg, professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet.

Ny forskning vill ändra synen på skoltransporter

Sprunget ur forskningsprojektet Aktiva skoltransporter vid Luleå tekniska universitet startar nu ett nytt projekt med inriktning på att förändra normerna i samhället kring skoltransporter. – Genom att flytta fokus från ”oskyddad” till ”aktiv” trafikant kan vi öppna för diskussioner kring effekter på folkhälsan av att fler använder aktiva transporter, kontra de risker som finns med att cykla och gå, säger Stina Rutberg, biträdande professor i fysioterapi.

Institutionen hälsa, lärande och teknik
Luleå tekniska universitet
Postadress: 971 87 Luleå
Besöksadress: Universitetsområdet, Porsön
Telefon: 0920-49 10 00