Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Avdelningen för medicinsk vetenskap

Vi utbildar studenter inom det medicinska ämnesområdet på grund- och avancerad nivå inom samtliga program vid institutionen. Vi bedriver även forskning inom ett flertal områden.

Våra lärare är aktiva inom programmen för sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Vi undervisar dessa studenter i bland annat anatomi, fysiologi och mikrobiologi. Dessutom täcker vi in ämnena psykiatri, farmakologi, läkemedelsräkning och allmän sjukdomslära. På vår avdelning har vi ansvar för röntgensjuksköterskeprogrammet, med huvudämnet radiografi. I detta program har vi undervisning i olika metoder som används inom medicinsk bildframställning.

Vi ger också fristående kurser inom det medicinska ämnesområdet som bland annat diabetes, psykiatri, kardiologi, allmän farmakologi och akutsjukvård. Vi har moderna lokaler där vi undervisar, tränar färdigheter, laborerar och bedriver simuleringsträning. Dissektioner, praktiska övningar och examinationer medverkar vi också i.

Inom avdelningen ägnas mycket tid till forskning inom områden som nedkylning, kommunikation, hjärnskakning, simuleringsverksamhet och hjärtinfarkt. Dessutom finns farmakologisk forskning som sträcker sig mellan läkemedelsbehandling och farmaceutisk materialteknik. Inom vissa områden har vi omfattande internationell samverkan.

Senaste publikationerna inom medicinsk vetenskap

Böcker bibliotek