Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik

Utbildningar

Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik ansvarar för kurser i omvårdnad, psykologi och medicinsk vetenskap inom sjuksköterskeprogrammet och programmet röntgensjsuksköterska. Utbildningarna genomförs på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå. I sjuksköterskans kärnkompetenser ingår personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård samt förbättringskunskap. Se utbildningar i länkar nedan.

Fristående kurser

Omvårdnad kan studeras som fristående kurs och det finns även möjlighet att avlägga doktorsexamen i omvårdnad.

Vi ger även fristående kurser inom det medicinsk vetenskap som bland annat diabetes, psykiatri, kardiologi och akutsjukvård (se länk nedan).

Forskning

Vid avdelningen bedrivs forskning i omvårdnad och medicinsk teknik.
Den forskning som bedrivs inom forskningsämnet omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, har sedan ämnet inrättades 2004 utvecklats inom ett antal forskningsområden. Ett gemensamt fokus i forskningen inom dessa områden är tillämpad forskning, där förståelsen av personens behov vid olika hälsoproblem och hur de kan förebyggas är viktig, likaså att beskriva och förstå personens livsvärld.  Ett annat fokus är betydelsen av olika vård- och omvårdnadshandlingar.

Medicinsk teknik är en vetenskap där tekniska, fysikaliska och matematiska metoder används för att på ett bättre sätt kunna beskriva den fysiologiska funktionen samt för att ta fram nya metoder för diagnostik, övervakning och sjukdomsbehandling (läs mer i länkar nedan).

 

Grundnivå- kandidat

Avancerad nivå- magister

Masterutbildning

Fristående kurser

Forskning

Kontakt

Nyheter

Publikationer inom omvårdnad

Böcker bibliotek
Lindgren Eva.jpg

Eva Lindgren

Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
HVOMV�RD
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsovetenskap
0920-492219