Eva Lindgren
Eva Lindgren

Eva Lindgren

Universitetslektor, Avdelningschef
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsovetenskap
eva.lindgren@ltu.se
0920-492219
S305 Luleå

Publikationer

Konferensbidrag

A method to give voice to young people with experience of mental ill-health (2019)

Lindgren. E, Gabrielsson. S, Kostenius. C
Ingår i: 5TH HORATIO FESTIVAL OF PSYCHIATRIC NURSING, 2019
Artikel i tidskrift

Promoting Mental Health in School—Young People from Scotland and Sweden Sharing Their Perspectives (2019)

Kostenius. C, Gabrielsson. S, Lindgren. E
International Journal of Mental Health and Addiction
Konferensbidrag

Egenmakt, jämlikhet och effektivitet (2018)

hur kan e-hälsotjänster inom barn- och ungdomspsykiatrin möta de ungas behov?
Kostenius. C, Lindgren. E
Ingår i: BUP kongress, Moderna tider på BUP, Luleå, april 24-25, 2018, 2018
Konferensbidrag

It’s all about survival (2018)

Överflyttning från Barn- och Ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin - från unga vuxnas och närståendes perspektiv
Lindgren. E
Ingår i: BUP kongress, Moderna tider på BUP, Luleå, april 24-25, 2018, 2018
Konferensbidrag

Experiences of using eHealth to improve psychiatry services for children andadolescents in peripheral areas (2017)

Kostenius. C, Gard. G, Lindgren. E, Bykachev. K, Karppi. J, Kumpulainen. K, et al.
Ingår i: Ninth International Congress of Arctic Social Sciences, People and Place (ICASS IX), 2017