Hoppa till innehållet

Universitetens samarbete ökar studenters kompetens

Publicerad: 25 mars 2015

För första gången samlas studenter vid Luleå tekniska universitet och Umeå universitet för att få en ökad kunskap om teamsamverkans betydelse. Syftet är att skapa positiva vård- och rehabiliteringsprocesser, och öka kännedom om varandras kompetensområden.

– Det var lärorikt att få jobba i ihop med andra professioner och få höra deras synpunkter och se situationen från andra perspektiv. Det var en verklig situation som är bra att få träna och diskutera i utbildningen, säger Petter Tängman, sjuksköterskestudent vid Luleå tekniska universitet.

Studenter vid arbetsterapeut-, fysioterapeut- och sjuksköterskeprogrammet vid Luleå tekniska universitet och läkarprogrammet vid Umeå universitet, studieort Sunderbyn, träffades en dag förra veckan för att arbeta med teamsamverkan.

Rollspel med gruppreflektion

Genom rollspel övade studenterna på patientcentrerad vård och nyttja varandras kompetenser. Rollspelet bygger på patienten Elsa som har ett närståendesamtal med arbetsteamet, där olika yrkesgrupper ingår. Tillsammans ska de hjälpa varandra att göra en bra plan för patienten. Studenterna spelade olika yrkesroller, patient och närstående, och de som inte var aktiva agerade observatörer. De samlade på värdefulla observationer inför gruppreflektionen som följde direkt efter rollspelet. I reflektionen utbyts tankar kring sin egen och andras insats, samt tankar på vad som var bra och vad som kunde göras annorlunda.  Även frågeställningar om vad kännetecknar ett teamarbete, vilka rutiner stärker ett bra samarbete och hur olika yrkesgrupper kompletterar varandra lyftes under gruppreflektionen.

Förståelse för varandras kompetenser

I teamarbete skapas en gemensam kunskapsbas som används i arbetet. Genom att samverka får alla inblandade en bättre förståelse för varandras kunskap och värderingar.
– Teamarbete innebär stora vinster för patienten och den personcentrerade vården, samtidigt som det ger möjlighet att fördjupa sin egen professionella kunskap genom att möta och lära av andra professioner, säger Carina Karlsson, universitetsadjunkt på arbetsterapeutprogrammet, Luleå Tekniska Universitet.

Efter dagen lämnade studenter feedback på vad som var positivt och vad som kunde göras bättre.
– Det var kul att äntligen få till en interprofessionell halvdag. Stämningen var positiv och det var högt i tak. Momentet var efterfrågat av studenterna, men för en del verkade rollspelet vara ett hinder. De här dagarna borde vara obligatoriska under minst två tillfällen under utbildningen, säger Liselott Andersson, lärare på läkarutbildningen vid Umeå Universitet med placering på Sunderby sjukhus, och överläkare på kvinnokliniken vid Sunderby sjukhus.

 

Studenters kommentarer om dagen:

Foto: Erica Lång

Lilian Van Ouwerkerk, Josefin Rahkola, Nathalie Lindahl och Johanna Strålberg, fysioterapeutstudenter

– Det är roligt och intressant att veta vad alla gör.
– Det blir tydligare med rollspel när vi fick arbeta med yrkesgrupper som vi aldrig tidigare träffat.
– Vi ska ju göra det i yrkeslivet, så det måste vi kunna. God samarbetsförmåga krävs för att få till en bra rehabilitering.
– Teamverksamhet efterfrågas av arbetsgivare, så det måste vi lära oss i utbildningen.

Foto: Erica Lång

Rikard Ahrngren och Hanna Hövenmark, läkarstudenter

– Vi har tidigare gjort rollspel, men nu tillkom arbetsgrupper som vi inte träffat tidigare. Det är bra att i programmet få lära sig om varandras yrkesroller. Vi får en ”vi-känsla” inom olika yrkesgrupper som kompletterar varandra.
– Situationen blev realistisk och alla var engagerade. Det var väldigt bra att få höra vad andra yrkesgrupper kan erbjuda. Det blir väldigt konkret när vi jobbar med en patientsituation.

Foto: Erica Lång

Sofia Arenvall och Josephine Strand, arbetsterapeutstudenter

– Vi fick både upplevelsen att agera patient och arbetsterapeut, och omhändertagandet kändes professionellt. Vi kände vem som hade vilken roll och att de olika yrkesgrupperna kan sin sak. Det kändes tryggt.
– Det var nyttigt att få ha med läkare i gruppen för att se hur vi kompletterar varandra utifrån våra kompetenser. Det var lärorikt.

Foto: Erica Lång

Petter Tängman, sjuksköterskestudent

– Det var lärorikt att få jobba i samverkan med andra professioner och få höra deras synpunkter och se situationen från andra perspektiv. Det var en verklig situation som är bra att få träna och diskutera i utbildningen.