NOAK-dagen

Hälsovetenskapliga priset 2011 gick till Gunilla Johansson, som är leg. Barnmorska och arbetar på Sunderby sjukhus.

Gunilla Johansson har i sin magisteruppsats studerat kvinnors upplevelse av omvårdnad under förlossningens latensfas, och dess påverkan på förlossningsupplevelsen. Latensfasen är den första fasen av förlossningen som kan upplevas smärtsam och bli utdragen.

Datainsamlingen genomfördes med en enkät, som besvarades av 34 kvinnor som sökt vård under latensfasen och sedan genomgått en normal förlossning. Slutsatsen av studien är att hur omvårdnad i form av stöd, empati, bemötande och delaktighet under latensfasen genomfördes hade stor betydelse för kvinnorna och detta påverkade förlossningsupplevelsen.

 

Titel på magisteruppsatsen är:
Kvinnors upplevelse av omvårdnad under förlossningens latensfas.