NOAK-dagen

Hälsovetenskapliga priset 2011 gick till Gunilla Johansson, som är leg. Barnmorska och arbetar på Sunderby sjukhus.

Gunilla Johansson har i sin magisteruppsats studerat kvinnors upplevelse av omvårdnad under förlossningens latensfas, och dess påverkan på förlossningsupplevelsen. Latensfasen är den första fasen av förlossningen som kan upplevas smärtsam och bli utdragen.

Datainsamlingen genomfördes med en enkät, som besvarades av 34 kvinnor som sökt vård under latensfasen och sedan genomgått en normal förlossning. Slutsatsen av studien är att hur omvårdnad i form av stöd, empati, bemötande och delaktighet under latensfasen genomfördes hade stor betydelse för kvinnorna och detta påverkade förlossningsupplevelsen.

 

Titel på magisteruppsatsen är:
Kvinnors upplevelse av omvårdnad under förlossningens latensfas.

Sidansvarig och kontakt: Erica Lång

Publicerad: 18 november 2011

 

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 15 000 studenter.

 

Luleå tekniska universitet • 971 87 Luleå • Organisationsnummer: 202100-2841 • Telefon: 0920 49 10 00 • Fax: 0920 49 13 99 • Studenttorget: 0920-49 20 00
E-post allmänna ärendenFrågor om studier • Om webbplatsen  • © Luleå tekniska universitet 2017