I media: Otydlighet vid införande av teknik i vården

Publicerad: 29 maj 2015

Maria Andersson Marchesoni, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har studerat hur personal resonerar vid införande av teknik i vården.
Läs medias artiklar.