Sebastian Gabrielsson
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson

Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
sebastian.gabrielsson@ltu.se
0920-493227
S319 Luleå

Sebastian är lektor i omvårdnad och specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård. Han disputerade 2015 med en avhandling som studerade psykiatrisk slutenvård ur professionella vårdares perspektiv. Den kliniska bakgrunden är inom akut psykiatrisk vård.

Undervisning

Sedan 2006 har han arbetat med undervisning inom framförallt sjuksköterskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning psykiatrisk vård. Han är särskilt intresserad av flexibla, relationsinriktade, nätbaserade pedagogiska lösningar.

Forskning

I sin forskning använder Sebastian kvalitativ och mixad metod och utgår från både professions- och brukarperspektiv. Han är särskilt intresserad av:

  • Psykiatrisk slutenvård och omvårdnad i psykiatrisk slutenvård
  • Återhämtningsinriktad vård och återhämtningsfokuserat förändringsarbete
  • Reflekterande arbetssätt i omvårdnadsarbete och utbildning
  • Sårbara gruppers vårdbehov och erfarenheter
  • Innovativa teknologiska lösningar i psykiatri och psykisk hälsa
  • Professionella perspektiv och roller i psykiatrisk vård

Uppdrag

Övrigt

Relaterade dokument

Publikationer

Konferensbidrag

A method to give voice to young people with experience of mental ill-health (2019)

Lindgren. E, Gabrielsson. S, Kostenius. C
Ingår i: 5TH HORATIO FESTIVAL OF PSYCHIATRIC NURSING, 2019
Kapitel i bok, del av antologi

Ett personligt ansvar för god och säker vård (2019)

Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Ingår i: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå
Artikel i tidskrift

Patient Satisfaction With Telephone Nursing (2019)

A Call for Calm, Clarity, and Competence
Gustafsson. S, Wälivaara. B, Gabrielsson. S
Journal of Nursing Care Quality
Artikel i tidskrift

Recovery-Oriented Reflective Practice Groups (2019)

Conceptual Framework and Group Structure
Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Issues in Mental Health Nursing