Nätbaserad kurs i telefonrådgivning inom vården

Studenten ska efter genomgången kurs ha förvärvat kunskaper och förståelser för komplexiteten vid telefonrådgivning inom vårdområdet, där en patientsäkerhet skall uppnås.

Studenten ska även ha inhämtat teoretisk kunskap om kommunikation, bemötande, kulturens betydelse, stresshantering och dokumentation.
 

Sista ansökningsdag 2012-04-16