Hoppa till innehållet
PSÄ

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik

Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik strävar efter att erbjuda våra avnämare på universitetet, i skolan och annan utbildningsverksamhet grund- och vidareutbildningar av hög kvalitet samt excellent forskning.

Genom praxisnära forskning och utveckling i samverkan med våra avnämare i det omgivande samhället vill vi genom lärarutbildning, fristående kurser och uppdragsutbildning bidra till skolans utveckling och försörjning med kvalificerade lärare i såväl vår region som landet som helhet.