Hoppa till innehållet

Forskare samlades för ett hållbart arbetsliv

Publicerad: 13 maj 2019

Hälsa är temat på tre workshops som arrangeras på Luleå tekniska universitet. Den senaste hölls i början av maj.
– Den här gången hade vi inriktningen ”Hållbart arbetsliv”, och det kom önskemål om ännu fler tillfällen med samma tema, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad.

Workshopen anordnades inom forsknings- och innovationsområdet hälsa. Inbjudna var forskare på universitet.

– Syftet är att nå samarbeten över ämnesgränserna, vi kan lära känna varandra och varandras kompetenser för att kunna se möjliga samarbeten, säger Åsa Engström.

Både pågående och kommande forskningsprojekt presenterades och sedan följde en diskussion om möjligheter till olika typer av samverkan i forskningen.

Anna Berg Jansson, universitetslektor i arbetsvetenskap, berättade om två projekt. De handlade om sjuksköterskors förutsättningar för lärande i arbetslivet och om förväntningar som unga vuxna inom handeln har på ledarskap, lärande och utveckling ur ett hälsofrämjande perspektiv.

– Diskussionerna efteråt handlade om digitaliseringen och hur nya arbetssätt kan implementeras, säger Åsa Engström.

Den första workshopen hade namnet ”Hälsofrämjande levnadsvanor och att möta åldrande och sjukdom”. Ytterligare ett seminarium ska genomföras till hösten. Då är temat ”Labb för hälsa”.