Hoppa till innehållet
Alexandra-Olofsson-ltu
Alexandra Olofsson har skrivit avhandlingen "Möjlighet till aktivitet och delaktighet utanför hemmet för personer med förvärvad hjärnskada". Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning för en bättre vardag efter hjärnskada

Publicerad: 8 april 2019

Oväntade situationer, en förändring i den vanliga affären eller ett plötsligt telefonsamtal kan göra att den som har en hjärnskada måste åka hem.
- Jag har undersökt hur rehabiliteringspersonal kan hjälpa dem att hantera oväntade händelser, säger Alexandra Olofsson, som skrivit en doktorsavhandling i ämnet.

Det handlar om personer som fått en förvärvad hjärnskada, FHS, framförallt på grund av stroke. Den grupp som Alexandra Olofsson undersökt var i åldern 28- 64.

- Jag har gjort studier på hur de upplever aktiviteter utanför hemmet och vilken kunskap som arbetsterapeuter och annan rehabiliteringspersonal behöver för att hjälpa dem att hitta strategier för att lösa oväntade händelser, säger Alexandra Olofsson.

De som drabbats av FHS blir fort trötta.

- Det blir oftast svårt att möta förändringar och vistas på röriga platser.

Hon berättar att många väljer att stanna hemma istället för att riskera att utsätta sig för utmanande situationer. Det kan leda till ensamhet, isolering och depression.

 

Mängder av intervjuer

Alexandra Olofsson är själv arbetsterapeut och arbetade fyra år som lärare på arbetsterapeututbildningen vid Luleå tekniska universitet innan hon valde att gå vidare till forskarutbildningen.

Nu är hennes avhandling ”Möjlighet till aktivitet och delaktighet utanför hemmet för personer med förvärvad hjärnskada” klar. Under arbetet med den har hon genomfört mängder av intervjuer, men även gjort observationer.

- Det är unika studier med gruppen i de här åldrarna, som är kopplad till aktiviteter utanför hemmet, säger hon.

Det de här personerna gjorde innan de fick sin skada, som att gå på teatern, bio, restaurang, stormarknader och sporthallar, men även sjukhus och hälsocentraler kan nu bli svårt.´

- Det kan vara mycket utmanande för de här personerna.

En bidragande orsak till att de inte längre besöker aktiviteter utanför hemmet kan vara att de har förlorat körkortet eller att det är svårt att använda kommunala färdmedel.

 

Strategier för att hjälpa

För att kunna hjälpa dem bör arbetsterapeuter och annan rehabiliteringspersonal ha tydligare fokus på specifika situationer och platser kopplat till aktiviteter utanför hemmet visar Alexandra Olofssons studier.

Det är viktigt för att få en ökad förståelse för hur personen agerar i olika situationer. Den kunskapen kan sedan hjälpa arbetsterapeuter att hitta strategier för att kunna hjälpa personerna med de utmaningar som finns i oväntade händelser.

- Det kan handla om att planera, strukturera och förbereda, så att personen vet vad som kan göras om något oförutsett inträffar.

Alexandra Olofsson

Alexandra Olofsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492356
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

I media