Hoppa till innehållet
Theres Södereld
Theres Södereld, doktorand i Omvårdnad. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskning med målet att fler blir organdonatorer

Publicerad: 25 mars 2019

Det händer att patienter avlider på grund av organbrist. De som behöver en ny njure, en hjärtklaff eller en lever kan få vänta länge. För att se hur personalens arbete kring donationer på intensivvårdsavdelningar ska kunna underlättas gör nu Luleå tekniska universitets doktorand Theres Södereld en undersökning bland allmänhet och sjukvårdspersonal.

I januari 2018 var behovet av organ uppe i runt 800 i Sverige. Allt fler organ doneras enligt Socialstyrelsens undersökningar, men ökningen i Norrland är lägre än vad den är i södra Sverige.

Svårigheten är att de flesta som avlider inte har berättat hur de ställer sig till organdonation, det blir ett beslut som lämnas till de anhöriga.

Theres Södereld arbetar numera halvtid som intensivvårdssjuksköterska vid Sunderby sjukhus, där hon tidigare även var donationsansvarig sjuksköterska. Forskningen genomför hon också på halvtid.

– Det är en svår situation för både personal och anhöriga när frågan om donation av organ kommer upp, säger Theres Södereld.

Den centrala frågeställningen i hennes forskning är: Hur får vi fler organdonatorer?.

– Jag ska göra enkäter bland allmänheten om inställningen till donationer, intervjua intensivvårdssjuksköterskor och narkosläkare i norra Sverige om vilka svårigheter som de upplever i arbetet och slutligen ska jag intervjua anhöriga som har varit med om donationssamtal.

Svåra samtal om donationer

Målet är att resultatet av forskningen ska vara till hjälp för dem som arbetar i sjukvården med organdonationsprocessen. Donationer inträffar inte så ofta och det är svårt att få en gedigen erfarenhet av det, konstaterar Therese Södereld.

Tidigare har forskningen i huvudsak varit inriktad på att få tag på organ, men det är brist på studier om vad som är hinder och möjligheter på väg mot ett beslut om donation.

Hon har själv varit med vid donationssamtal och tycker att det är svårt. Det handlar ofta om patienter som har insjuknat plötsligt eller varit med om en olycka.

– Det känns som om att man lägger en extra börda på de anhöriga, som redan har det svårt. Trots att jag arbetat i tio år har jag inte varit med på så många donationssamtal. Det här är en process som tar flera timmar och sällan är man som personal med på hela eftersom det hinner bli skiftbyten.

Intensivvårdssjuksköterskan får en viktig roll för att skapa en relation med anhöriga som underlättar deras beslut. 

Theres Söderelds arbete ligger nära verksamheten på sjukhus och syftet är att den ska vara till gagn för de som arbetar där. Den kunskapen leder också till ännu bättre vård för patienter och deras närstående. Forskningsprojektet sker inom ramen för ett samverkansavtal mellan Luleå tekniska universitet och Region Norrbotten.

Theres Södereld, Doktorand

Organisation: Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Angelica Forsberg

Angelica Forsberg, Universitetslektor

Telefon: 0920-492930
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar