Hoppa till innehållet

Nobel dag med späckat program

Publicerad: 20 december 2019

Under Nobla dagen, som arrangerades av institutionen hälsovetenskap, presenterades en rad forskningsprojekt och den nyanställde professorn i medicinsk teknik Fredrik Nikolajeff presenterade sitt område.
– Sjukvården står inför nya omställningar och det skapar utrymme för forskning, säger han.

Han beskriver ämnesområdet medicinsk teknik som ett tvärvetenskapligt ämne som spänner flera vetenskapsområden mellan teknik och medicin.  

Ett av de områden som han intresserar sig för är att upptäcka Alzheimers sjukdom i ett tidigt stadium med hjälp av infrarött laserljus.

– Om vi kan upptäcka sjukdomen 20 år innan den ger symptom så kanske man kan sätta in åtgärder, säger han.

Rekryteringar på gång

Målet med forskningen är att med hjälp av infrarött laserljus kunna mäta molekylära förändringar i proteiner som i sin tur leder till att nervceller dör.

Han berättade vidare om ytterligare forskningsprojekt och även de rekryteringar som pågår till medicinsk teknik.

Under dagen föreläste såväl forskare som doktorander om pågående projekt. Två av dem var Silje Gustafsson, lektor i omvårdnad och Birgitta Lindberg, biträdande professor i omvårdnad, som forskar om nyblivna föräldrar, om amning, sömn, depressiva symptom och anknytning. På eftermiddagen var det doktorandernas tur och då handlade det om bland annat fortsättningar på studien aktiva skoltransporter och naturbaserad omsorg i norr.

Till kvällen blev det fest med mat och livemusik.

I media