Hoppa till innehållet
Anneli Nyman
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny docent inom arbetsterapi

Publicerad: 30 juni 2020

Anneli Nyman har befordrats till docent i arbetsterapi vid Luleå tekniska universitet. Hon har forskat om äldre samt personer med förvärvad hjärnskada. Samtidigt är hon föreståndare för aktivitetslaboratoriet
– Det här känns fantastiskt roligt. Det skapar nya möjligheter att jobba mer med forskningen, säger hon.

Under docentföreläsningen sammanfattade Anneli Nyman sin forskning hittills, men också framtidsvis ioner.
– Jag började med att undersöka möjlighet till aktivitet och delaktighet för äldre personer med depression, berättar hon.

Platsers betydelse

Det visade sig att platser hade en central betydelse för att de ska känna sig inkluderade, uppleva trygghet, gemenskap och tillhörighet.
– Vi tog fram begreppet vardagsgemenskap, det var det som de äldres berättelser speglade. Att vara del av en vardagsgemenskap kan också beskrivas som en plats – en plats för tolkning, reflektion och förändring, där man kan bearbeta sin situation genom att reflektera tillsammans med andra i det vardagliga man gör och delar, säger Anneli Nyman.

Sammantaget visar forskningsresultaten på betydelsen av att förstå relationen mellan aktiviteter och platser för att utveckla insatser som stärker människors möjlighet till aktivitet och delaktighet.
– Vi behöver skapa mötesplatser, arenor i samhället där äldre känner sig inkluderade. När man tittar på digitala platsen, virituella mötesplatser och rum, så finns det mycket outforskat. På vilket sätt kan den digitala platsen skapa möjligheter till social gemenskap med andra?, säger Anneli Nyman.

Digitala lösningar

Nu pågår ett forskningsprojekt som hon är huvudhandledare för, där de undersöker social delaktighet hos äldre med digitala lösningar som stöd.
– Det är väldigt spännande.
Dessutom medverkar hon i olika projekt, ett handlar om att testa nya arbetssätt med digitala produkter och tjänster i samverkan med vård- och omsorgspersonal, företag och forskare. Det andra är ett nytt projekt som handlar om att ta fram en plattform för social och digital delaktighet för äldre.

När hon har befordrats till docent vill Anneli Nyman utveckla äldreforskningen inom forskningsämnet arbetsterapi.
– Det skapar nya möjligheter för mig att jobba mer med forskningen och att förhoppningsvis få in mer pengar och fler doktorander. Jag får ta ett större ansvar.

 

Anneli Nyman

Anneli Nyman, Biträdande professor, Utbildningsledare master i Arbetsterapi

Telefon: 0920-493888
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar