Hoppa till innehållet
iPd+hälsaMedium.jpg

iPad hjälper elever må bättre

Publicerad: 29 april 2013

Elever kan ta sin iPad eller mobil till hjälp för att må bättre i skolan. LTU-forskare utvecklar, tillsammans med elever, lärare och föräldrar i årskurserna sex och sju i Luleå och Kalix, nya sätt att förbättra skolelevers hälsa där iPads, mobiler och datorer har en central roll.

I projektet ArcticChildren InNet medverkar elva pilotskolor och forskare från Sverige, Finland, Norge och Ryssland, En modell för hur elever och lärare kan nyttja mobil teknik och datorer för att aktivt påverka elevers fysiska och psykosociala hälsa, är målet. Luleåforskarna fokuserar på ny teknik som iPads, mobiler och sociala medier och på sk empowerment, dvs att eleverna tar aktiv del i sin livsstilsförändring. Kombinationen ny teknik, hälsopromotion och lärande är unik för LTU och Luleåforskarna ligger i framkant inom området.

- Eleverna är aktiva, vid datainsamlingen som bl a sker via sms och genom att uppmuntra kompisar att träna eller äta rätt via mobilen, säger Catrine Kostenius, projektkoordinator och forskare inom hälsopromotionsområdet. Kompisar, föräldrar och mobilen är hjälpmedel till en bättre livsstil. En broschyr till föräldrar innehåller tips om hur de kan stötta med rätt mat osv.

Vad som händer när iPads introduceras i klassrummet, är ett annat spår i projektet. Krister Hertting, forskare inom pedagogik och lärande leder forskningen. Med observationer i klassrummet och intervjuer med elever, kartläggs lärares och elevers upplevelser av att använda iPad.

- Det finns väldigt lite forskning om användning av surfplattor i skolan just nu, säger Krister Hertting. Vår kartläggning kan visa på nya pedagogiska möjligheter som kan påverka lärarens roll.

Förhoppningen är att den modell som forskarna tar fram tillsammans med elever och lärare ska införas i skolor i alla länder som är knutna till projektet.

Kontakt:

Catrine Kostenius

Krister Hertting