Hoppa till innehållet
Sakra_steg.jpeg
Alla deltagare i forskningsprojektet. Forskare Marlene Sandlund, Helena Lindgren, Christina Ahlgren och Birgitta Bergvall-Kåreborn saknas på bilden. Fotograf: Marlene Sandlund Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Träningsapp för äldre minskar fallskador

Publicerad: 19 november 2014

Säkra Steg är en applikation med syfte att motivera äldre personer över 70 år att träna för att minska fallrisken. Appen är resultatet av ett nära samarbete mellan forskare och medborgare mellan 70 och 80 år.

– Att falla kostar både mycket lidande och pengar. Med träning kan balanssinnet förbättras och därigenom förebyggs fallskador. Kroppen och huvudet är inte kalibrerad eftersom i huvudet är man fortfarande 28 år, men kroppen är 78, skrattar Swen Tjäderborn, en av de äldre som deltagit i projektet.

Samarbete med äldre medborgare

Fallolyckor är den vanligaste orsaken att skada sig vid hög ålder. Forskning har visat att specifik träning av balans och styrka minskar fallrisken med cirka 30 procent.
I ett forskningsprojekt mellan Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska universitet och Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering vid Umeå universitet har en prototyp till en träningsapplikation utvecklats. Det har gjorts i nära samarbete mellan forskare med kompetenser från fysioterapi, informatik och datavetenskap, träning, e-hälsa, teknik och genus, och 18 medborgare mellan 70 och 80 år.

– Vi har andra erfarenheter och kan vara referenser till de yngre.  Det är suveränt bra att vi får vara delaktiga i projektet, fortsätter Swen Tjäderborn.

Appen innehåller ett antal filmer med olika beprövade och förebyggande balansövningar. Användaren ska själv kunna bygga ihop sitt träningsprogram med olika övningar och även välja svårighetsgrad. Applikationen är tänkt att finnas tillgänglig i en smart telefon eller läsplatta.

– Från Luleå tekniska universitet har vi kompetens i deltagande metodik, där vi i flera projekt jobbar i samarbete med äldre. Det är viktigt att ta del av deras åsikter för att resultatet ska bli så bra som möjligt, säger Anita Melander Wikman, forskare inom fysioterapi.

Hedersutnämnande Best paper

Träningsappen har fått stor uppmärksamhet. På Seniormässan på Nolia i höst visade målgruppen stort intresse för appen. Även vid International Conferens on Disability, Virtual Reality and Associated Technologies som hölls i Göteborg i början av september fick artikeln Towards a mobile exercise application to prevent falls: a participatory design process hedersutnämnandet Best paper och mycket uppmärksamhet av internationella forskare.

Forskargruppen har dessutom nyligen fått 2,9 miljoner av Vårdalstiftelsen för att testa appen på en ny grupp äldre personer.

– Det här är en stor uppmuntran att jobba vidare och i framtiden är förhoppningen att till exempel fysioterapeuter på hälsocentraler kan ge sina patienter råd att ladda hem applikationen, säger Anita Melander–Wikman.

I forskningsprojektet som leds av professor Lillemor Lundin Olsson ingår Helena Lindgren, Marlene Sandlund, Petra Pohl och Christina Ahlgren från Umeå Universitet samt Anita Melander-Wikman, Birgitta Bergvall-Kåreborn från Luleå tekniska universitet.

Kontakt

Birgitta Bergvall-Kåreborn

Birgitta Bergvall-Kåreborn, Rektor, professor

Telefon: 0920-491327
Organisation: Informationssystem, Universitetsledning, Verksamhetsstöd