Hoppa till innehållet
opskoterska
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Stort sökintresse för specialistutbildning till operationssjuksköterska

Publicerad: 18 april 2019

Region Norrbotten vill anställa fler operationssjuksköterskor. Till hösten startar en specialistutbildning till operationssjuksköterska vid Luleå tekniska universitet. Intresset för utbildningen är stort bland de blivande studenterna.

Färska antagningssiffror från Luleå tekniska universitet visar att alla platser på programmet och ytterligare några extraplatser fylls. Hela 21 personer av de 24 antagna kommer från Norrbotten.

– Vi har ett stort behov av utbildade operationssjuksköterskor och en viktig faktor i att kunna rekrytera fler är att utbildningen nu finns i Norrbotten igen. Det här är en vinst för både oss och studenterna, alla har inte möjlighet åka till andra orter för att studera, säger Jeanette Viklund vårdchef på anestesi, operation och intensivvård på Sunderby sjukhus.

Fler kan opereras

Operationssjuksköterskor är en av de yrkesgrupper där Region Norrbotten idag är som mest beroende av inhyrd personal. Med fler operationssjuksköterskor i länet ökar tillgängligheten för de norrbottningar som behöver opereras.

– Det känns verkligen roligt att kunna erbjuda ännu en eftertraktad utbildning på avancerad nivå där vi utbildar till kompetens som är efterfrågad och som gör samhällsnytta, säger Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Verksamhetsförlagd utbildning på operationsenhet

I programmet ingår att studenterna ska göra verksamhetsförlagd utbildning på en operationsenhet. Inom Region Norrbotten har man säkerställt att 17 personer kan få göra sin verksamhetsförlagda utbildning i länet. På en operationsenhet jobbar man i team med fokus på en patient i taget. Operationssjuksköterskan är arbetsledare i operationssalen och ansvarar för hygien och sterilitet.

– Vi har bra kompetens på lärarsidan för att genomföra denna specialistutbildning och i och med att vi har säkerställt VFU-platser i länet så är förutsättningarna för utbildningen optimala, säger Ulrica Strömbäck, utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård, vid Luleå tekniska universitet.

Ulrica Strömbäck

Ulrica Strömbäck, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

Telefon: 0920-492543
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik