Avdelningen för hälsa och rehabilitering

På avdelningen genomförs grundutbildning i tre program, arbetsterapeutprogrammet, hälsovägledarprogrammet och fysioterapeutprogrammet.

Inom avdelningen bedrivs forskning i forskarämnet arbetsterapi, fysioterapi och forskarutbildningsämnet hälsovetenskap, där hälsopromotion ingår.

Inom avdelningen ges även masterutbildning i arbetsterapi och fysioterapi samt masterutbildning i fysioterapi med inriktning ortopedisk manuell terapi (OMT).

Fristående kurser ges i till exempel:

  • E-hälsa
  • Motiverande samtal
  • Funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa
  • Komplettering till kandidatnivå i arbetsterapi och fysioterapi
  • Kandidatnivå i hälsopromotion 

Välkommen att söka till våra program och fristående kurser eller att kontakta oss vid frågor.