Forskningsämnen vid hälsa och rehabilitering

Vid avdelningen för hälsa och rehabilitering forskar vi inom fysioterapi, arbetsterapi och forskarutbildningsämnet hälsovetenskap där bland annat hälsopromotion ingår.