Hoppa till innehållet

Avslutningsceremoni för studenter vid institutionen för hälsovetenskap

Publicerad: 19 januari 2015

I en fullsatt Aula Aurorum avtackades i lördags de studenter som studerat vid programmen fysioterapi, röntgensjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjuksköterskeprogrammen. Rektor Johan Sterte och kårordförande Isak Utsi inledningstalade och snapsakademin underhöll.

Professor Lars Nyberg höll ett tacktal till de studenter som studerat vid fysioterapiprogrammet, utbildningsledare Johan Kruse till de studenter som studerat vid röntgensjuksköterskeprogrammet och utbildningsledare Malin Olsson till de studenter som studerat vid sjuksköterskeprogrammet.

Bästa examensarbete
Pris till bästa examensarbete vid röntgensjuksköterskeprogrammet gick till Anna Kardby och Heli Vaalamo och priset för bästa examensarbete vid sjuksköterskeprogrammet gick till Jenny Karlsson och Maria Simonsson, dessa priser utdelades av Vårdförbundets Camilla Sundberg och Ulla Keinström. Pris för bästa examensarbete vid fysioterapiprogrammet gick till Henrik Strömberg och priset utdelades av Lars Nyberg.

Stipendium
Två stipendier delades ut i sjuksköterskeprogrammet från de två minnesfonderna; Gustav Janssons minnesfond respektive Boel Nordenströms minnesfond. 
Stipendiet från Gustav Janssons minnesfond gick till Emelia Nilsson, där lärarkollegiet utsett stipendiatmottagaren och där universitetsadjunkt Carina Lomgren delade ut stipendiet. 
Stipendiaten för Boel Nordenströms minnesfond har utsetts av kurskamraterna och gick till Johan Bergman, biträdande utbildningsledare Örjan Lestander delade ut detta stipendium.

På kvällen fortsatte sen firandet och festligheterna för avgångsstudenterna och på måndag hälsas våra nya studenter välkomna.

Text och foto Åsa Engström