Institutionen för hälsovetenskap

På Institutionen för hälsovetenskap finns utbildningar inom arbetsterapi, fysioterapi, hälsovägledning, röntgensjuksköterska, sjuksköterska och specialistsjuksköterska med ett flertal inriktningar.
Även framstående forskning bedrivs inom arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad och hälsovetenskap.

Institutionens verksamhet genomförs vid universitetet i Luleå. Flera av utbildningarna och de flesta fristående kurser genomförs i distansform. Vid institutionen finns forskningsämnena arbetsterapi, omvårdnad och fysioterapi. Dessutom sker forskarutbildning inom ämnesområdet hälsovetenskap.

Vi är cirka 124 anställda, varav 14 doktorander, tio professorer och tre biträdande professorer.