10:00 19 aug
EU_logga

Behovsseminarium: Vård- och omsorgstjänster i hemmet

19 aug. 2019, 10:00 - 17:00
Luleå, A3024, Luleå tekniska universitet
Publicerad: 24 maj 2019

Digitaliseringen innebär stora möjligheter för välfärden. Genom att nyttja digitalisering skapas nya lösningar samtidigt som resurser kan användas mer effektivt. Projektet Samuel samordnar och stimulerar gränsöverskridande samverkan mellan alla aktörer inom hälsa, vård och omsorg.

Syftet är att skapa gemensamma utvecklingsprojekt och projektansökningar som stimulerar regional utveckling och tillväxt. I projektet genomförs återkommande verksamhetsdialoger och behovsanalyser med personal, brukare, patienter, närstående, företag och forskare. För att få veta vilka vård -och omsorgstjänster som det finns behov av bjuder projekt Samuel in till ett behovsseminarium. Fokus under dagen är personalens behov vid vård- och omsorg av brukare/patienter i hemmiljö.

Under dagen kommer vi få en beskrivning av behov som patienter/brukare och närstående uttryckt att de har behov av vid vård och omsorg i hemmet. Vi lyssnar på en presentation om jämställdhet. I mindre grupper diskuterar vi vilka behov personalen har för att kunna utföra vård och omsorg i hemmet. Målet med seminariet är att fånga behov. Därefter kommer företag, forskare och personal att kunna arbeta vidare med behoven för att under senhösten presentera olika digitala lösningar.

Var med och skapa framtidens vård och omsorgstjänster i hemmet

Arrangemanget är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår. Föranmälan krävs.
Vad: Personals behov vid vård och omsorg av brukare/patienter i hemmiljö
Var: A3024, Luleå tekniska universitet
När: 19 augusti 2019, klockan 10.00 - 17.00
Vem: Verksamhetsutvecklare inom hälsa, vård och omsorg, personal som arbetar i brukares/patienters hemmiljö

10:00 Välkommen av projekt Samuel
10:15 Jämställdhetsintegrering och jämställdhet
10:45 Kaffe
11:00 Resultat från tidigare workshop
11:30 Behovsinventering
12:30 Lunch
13:30 Behovsinventering inkl. prioritering
14:30 Presentation av behovsinventering
15:15 Företag och forskare diskuterar vilka behov de kan arbeta vidare med
16:30 Summering av dagen och Tack!
16:35 Virtuell Visning av universitetets nya test och demonstrationsmiljö, Aktivitetslabbet

För företag och forskare - kom och ta del av resultatet!

Efter lunch kl.13.30 presenterar vård- och omsorgspersonal vilka prioriterade behov de har för att kunna utföra vård och omsorg i hemmet. Nu kan du och dina kollegor ta del av det spännande resultatet. Därefter kan ni (företag och forskare) tillsammans med seminariedeltagare diskutera och planera hur ni tillsammans kan arbeta vidare med behovsbilden. Var med och skapa framtidens vård- och omsorgstjänster i hemmet.

Arrangemanget är kostnadsfritt. Lunch och fika ingår. Föranmälan krävs.

Vad: Personals behov vid vård och omsorg av brukare/patienter i hemmiljö
Var: A3024, Luleå tekniska universitet
När: 19 augusti  2019, klockan 14.30 - 17.00
Vem: Företag och forskare

14:30 Presentation av behovsinventering
15:15 Företag och forskare diskuterar vilka behov de kan arbeta vidare med
16:30 Summering av dagen och Tack!
16:35 Virtuell Visning av universitetets nya test och demonstrationsmiljö, Aktivitetslabbet

Kontakt

Maria Jansson

Maria Jansson, Universitetslektor, Projektledare EIC

Telefon: 0920-493005
Organisation: Informationssystem, Innovation och ehälsa, Digitala tjänster och system, Verksamhetsstöd, Institutionen för hälsovetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik
$!userInfo.givenName Jörgen Nilsson

Jörgen Nilsson, Projektkordinator

Telefon: 073 142 7345
Organisation: Norrbottens Kommuner