Forskargruppen vill utveckla metoder för stadsplanering i kallt klimat som gynnar god hälsa. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskargrupp diskuterade hälsa i kallt klimat

Publicerad: 25 februari 2014

Stadsplaneringen i kallt klimat och dess betydelse för god hälsa diskuterades när forskare från Sverige, Norge och Finland träffades på Wibergsgården, Luleå tekniska universitet (LTU), i slutet av februari.
-Vi har en het idé om god hälsa i kallt klimat, säger Catrine Kostenius, biträdande professor i hälsovetenskap vid Institutionen för hälsovetenskap.

Tillsammans med Kristina Nilsson, professor i arkitektur, LTU, var hon värd för evenemanget tillsammans med projektledare Mia Tossavianen.

Den tvärvetenskapliga forskargruppen har deltagare från LTU, Trondheim Norwegian University of Science och Oulu University i Finland.

Samarbetet mellan forskargrupperna i Hälsopromotionsgruppen och Arkitektur har gjort ett pilotprojekt med innevånare och yrkesverksamma inom stadsplanering och hälsovård i Luleå och Pajala kommuner.

De har nu gått samman med forskarkollegor från Finland, Norge och Sverige, och nästa steg är att använda delade kunskaper och erfarenheter från att utveckla en metod för att planera stadsmiljön för god hälsa i kallt klimat.

- Det känns väldigt spännande att samarbeta med våra grannländer för utbyta goda erfarenheter och med förenade krafter utveckla användbara metoder som kombinerar hälsa och stadsplanering, säger Kristina Nilsson.