Internationellt utbyte fördjupas

Publicerad: 15 oktober 2019

Lärare i arbetsterapi från olika universitet i Europa har besökt Luleå tekniska universitet för att diskutera en utökning av internationell samverkan.
– Representanterna kommer från fem olika länder, säger Maria Prellwitz, biträdande professor i arbetsterapi, och internationell samordnare på institutionen Hälsovetenskap.

I ett Erasmusprojekt med namnet Copilot ska lärarna under drygt två år arbeta med en utveckling mot gemensamma moment i någon kurs varje termin under utbildningen.

– Studenter på arbetsterapeututbildningar i de olika länderna ska kunna samarbeta online, det blir en internationalisering på hemmaplan. Och det ska räknas in i utbildningen. Det kan vara en större eller mindre uppgift, säger Maria Prellwitz.

Studenterna kan som exempel göra ett arbete om hur man arbetar med barn som har CP i sitt eget hemland och sedan skriva en rapport tillsammans med studenter i andra länder om likheter och skillnader. Tanken är att vissa uppgifter blir obligatoriska, andra blir valfria. I projektet medverkar lärare från Belgien, Österrike, Bulgarien, Nederländerna, Sverige och Schweiz.

– Schweiz är med via särskild finansiering, eftersom de inte är med i EU.

Förstå andra kulturer

Målet är att skapa en övergripande modell som ska kunna användas var som helst för internationell samverkan i undervisningen.

­– Vi gör webbkurser och studiehandledningar, säger Maria Prellwitz.

Under projektets gång får lärarna själva utveckla sig inom den digitala sfären och bland annat skapa en Youtube- kanal. Det övergripande syftet är att öka studenternas interkulturella medvetenhet.

– Att skapa en ökad förståelse för andra kulturer. Det är viktigt i dagens globala samhälle, säger Maria Prellwitz.

Elisabeth Url, från Österrike och Ulla Pott, från Nederländerna är ense om det är bra att träffas.

– Vi håller på att utveckla vår medverkan i det internationella arbetet och lär oss mycket av Maria Prellwitz, säger Elisabeth Url.

Ulla Pott konstaterar att studenterna är intresserade av internationella examina. Elisabeth Fattinger, från Österrike, är ansvarig för Copilot- programmet. Hon hoppas att det ska gå att utvidga samarbetet ännu mer i framtiden.

– Jag önskar att studenterna ska få erfarenhet av studier i annat land, till exempel göra praktik i ett annat land under tre månader och ha teoretisk undervisning en månad.

Maria Prellwitz

Maria Prellwitz, Biträdande professor, Internationell samordnare

Telefon: 0920-493861
Organisation: Arbetsterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap