Hoppa till innehållet

Laboratorier i centrum för workshop om hälsa

Publicerad: 7 oktober 2019

Det var många som var intresserade av workshopen Labb för hälsa som har genomförts på Luleå tekniska universitet.
– Det kom ett 30- tal personer. Forskare från hela universitetet var inbjudna, de flesta kom från institutionen Hälsovetenskap, säger Åsa Engström, en av arrangörerna av dagen

Under dagen presenterade forskare pågående projekt och laboratorier som finns på universitet.

Anneli Nyman, lektor i arbetsterapi och Kåre Synnes, professor i datavetenskap gick igenom hur Aktivitetslaboratoriet fungerar och hur det kan användas. Ulrik Röijezon, biträdande professor i fysioterapi och Lars Nyberg, professor i fysioterapi, presenterade Rörelselaboratoriet.

Deltagarna fick också ta del av en förstudie som Centrum för Innovation och eHälsa, EIC, medverkar i tillsammans med Uleåborg, Region Norrbotten, Luleå kommun.

– Vi har bland annat varit på studiebesök i Storuman för att se deras digitala lösningar för vård i glesbygd. På sjukstugan finns ett samhällsrum där det finns en kombination av flera tekniker och patienterna kan bland annat kan ta prover eller ha kontakt med en läkare på distans, säger Maria Jansson, projektledare vid EIC.

Robotkatt för äldre

Carina Nilsson och Päivi Juuso, båda lektorer i omvårdnad presenterade ett projekt om välfärdsteknologi som stöd för äldre personer.

– Vi har ett samarbete med Kalix kommun som har byggt upp ett visningsrum som är öppet för alla. Där finns olika digitala lösningar och tekniker för stöd i vardagen, säger de.

I projektet ska de studera hur äldre som bor i särskilt boende interagerar med en robotkatt och hur det i sin tur påverkar äldres välbefinnande.

Ulrica Strömbäck, universitetslektor i omvårdnad, presenterade tillsammans med professor Åsa Engström tänkbara forskningsområden inom simuleringsverksamheten, exempelvis om studenter är bättre förberedda för den verksamhetsförlagda utbildningen med simulering, en annan frågeställning kan vara att studera om studenter/ personal agerar olika i samband med simulering beroende på patientens kön och bakgrund. Med simulering avses i detta sammanhang fingerade patientfall i form av en autentisk docka, personer som agerar patient, eller patientfall via dataprogram.

Det här var den tredje workshopen under temat Hälsa, tidigare har temana varit hållbart arbetsliv och Hälsofrämjande levnadsvanor/ Att möta åldrande och sjukdom.

Nästa tillfälle att kunna ta del av forskning inom hälsaområdet vid LTU blir den 10 december, på Nobeldagen i Aula Aurora med presentationer av de projekt som under 2018/2019 beviljats medel från SFIO Hälsa och med presentationer av pågående doktorandprojekt.

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik