Stina Rutberg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Ny docent på hälsovetenskap

Publicerad: 29 april 2020

Stina Rutberg har utsetts till docent i fysioterapi vid Luleå tekniska universitet. Hon driver projektet Aktiva skoltransporter tillsammans med Anna-Karin Lindqvist, lektor.
– Det växer, vi bedriver det i flera kommuner och intresset för att få ta del av projektet har ökat markant det sista året, säger Stina Rutberg.

Det var i slutet av april som Stina Rutberg höll sin docentföreläsning på institutionen hälsovetenskap. Hon berättade att hon varit aktiv inom två olika forskningsområden. Förutom området barn och ungdomars fysiska aktivitet, har hon även ägnat sig åt forskning om att åldras hemma med delaktighet och gemenskap.

– Min forskning är nu mest fokuserad på projektet Aktiva skoltransporter. Det handlar om att öka barns och ungdomars fysiska aktiviteter, öka trafiksäkerheten kring skolor och minska klimatpåverkan. Vi har med andra ord antagit en riktig samhällsutmaning, säger Stina Rutberg.

Rör sig allt mindre

Utmaningen grundar sig på att tidigare forskning visar på att barn och ungdomar rör sig allt mindre och att de aktiva transporterna har minskat kraftigt de senaste 30 åren. På 90-talet gick eller cyklade runt 90 procent av barnen.
– Tidigare var det naturligt och ett första val att cykla eller gå till skolan, men nu är det bara omkring 52 procent av barnen som använder aktiva skoltransporter. Vår vision är att vi ska få upp den siffran till minst 80 procent.

Nu när Stina Rutberg utnämnts till docent, får hon titeln biträdande professor i fysioterapi. Det innebär bland annat att hon kan vara huvudhandledare för doktorander.
– Det är en ära att ha nått det här steget. Jag är både stolt och glad, säger hon.

Stina Rutberg

Stina Rutberg, Biträdande professor, Utbildningsledare forskarutbildningen vid inst. för Hälsovetenskap

Telefon: 0920-493225
Organisation: Fysioterapi, Hälsa Medicin och Rehabilitering, Institutionen för hälsovetenskap