Dem@Care, Luleå tekniska universitet

EU finansiering till Dem@Care projektet!

Publicerad: 18 november 2011

Stefan Sävenstedt och Karin Axelsson har tillsammans med Kåre Synnes och Josef Hallberg fått 9 millioner kronor fördelat på fyra år för sin medverkan i ett stort internationellt forskningsprojekt inom e-Hälsa finansierat av EU, 7 ramprogrammet.

Projektet, Dem@Care, skall utveckla sensorteknik som skall användas i hemmen hos personer med tidig till medelsvår demens. Syftet är att kunna ge stöd till den enskilda personen och anhöriga och utveckla förståelsen av hur demensjukdomen påverkar den enskilda personen i dagligt liv.  Planen är att genomföra projektet i samarbete med NLL och att doktorander skall knytas till projektet både från Institutionen för system och rymdteknik och Institutionen för hälsovetenskap