Maria Larsson-Lund var en av flera delsökande till forskningsanslaget.

Får nio miljoner kronor till forskning i tre år

Publicerad: 25 november 2013

En forskningsgrupp där Maria Larsson-Lund, biträdande professor vid Institutionen för hälsovetenskap ingår har beviljats ett forskningsanslag på nio miljoner kronor under tre år.

Pengarna ska användas till forskning i projektet Att leva och åldras med kognitiv funktionsnedsättning i hemmets och den offentliga miljöns tekniklandskap.


-Det här ger oss möjlighet att fortsätta jobba med forskningsfrågor som handlar om att öka möjligheten för funktionshindrade att vara delaktiga i samhället, säger Maria Larsson-Lund.


Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) beslut om anslaget fattades den 21 november 2013.


Huvudsökande var Louise Nygård, professor vid Karolinska institutet. Maria Larsson-Lund vid Luleå tekniska universitet, LTU, var en av flera medsökande.


Projektet har två huvudinriktningar, dels om hur förmågor hos teknikanvändare med kognitiv funktionsnedsättning svarar mot de krav tekniken i samhället ställer, dels om hur tillgången till platser för aktiviteter i offentlig miljö kan stärkas för att främja delaktighet i samhällslivet för personer med kognitiv nedsättning.