Kraftig ökning av sökande till röntgensköterska

Publicerad: 23 oktober 2013

Antalet sökande till röntgensköterskeutbildningen vid Luleå tekniska universitet ökar kraftigt.
-Det är en exceptionell ökning, nästan en fördubbling, säger Peter Michaelsson, huvudutbildningsledare vid Institutionen för Hälsovetenskap.

Även till sjuksköterske- och sjukgymnastprogrammet, och till de fristående kurserna är söktrycket högt.
-Det är jätteroligt att vi är en intressant utbildningsaktör som studenterna vill lägga sin utbildning hos. Det är ett erkännande för oss att vi har höga söksiffror, säger Peter Michaelsson.
Att just röntgensköterskeutbildningens lockat extra många studenter kan bero på  att den vid LTU är en distansutbildning.
-Det är bara vi som har det och det kanske attraherar fler och fler studenter, säger Peter Michaelsson.
Han tror att kunskapen om vårdutbildningarna i Luleå ökat och att det kan vara en orsak till att många söker dem.
-Det kan vara en spridningseffekt genom studenterna. Vi har börjat bli etablerade. Vi har ju studenter ute i hela Sverige på praktik och det kan vara så att folk har hört talas om oss och att studenterna pratar väl om oss, säger han.

Fakta om ansökningarna:
Till Röntgensköterskeprogrammets vårintagning har totalt 686 studenter ansökt om plats, 185 som förstaval.
Sjukgymnastprogrammets har lockat 714 sökande, 105 förstahandsval.
Till Sjuksköterskeprogrammet har 1 210 sökt, 326 som förstaval.
Fristående kurser Arbetsmiljö och stress har flest ansökningar, 800, 420 som förstahandsval.
Andra kurser med många sökande är Motiverande samtal (378 respektive, 281), Psykiatri  och missbruksvård (367, 206) och Allmän farmakologi (326, 205).