Hoppa till innehållet
Dr Harshita Sharma, chef för sjukgymnastutbildningen, och Dr. Mayank Shulka, Assistant professor i sjukgymnastik. Foto: Privat.

Lärarutbyte med Indien

Publicerad: 17 maj 2013

Under fyra år har ett lärarutbyte pågått mellan Amity University i Indien och lärare på sjukgymnastikprogrammet vid institutionen Hälsovetenskap. Nu stöds samarbetet av ett femårig Memory of Understanding, MoU.

Under två veckor har två lärare från Indien besökt Hälsovetenskap och idag fredag åker de tillbaka.
– Vi har haft många möten och diskussioner om hur samarbetet kan utvecklas och de har träffat studenter på sjukgymnastprogrammet som vill åka till Indien. De har undervisat i Kvinnors hälsa i Indien, haft labbar i hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar, som är det vanligaste hälsoproblemet i Indien, säger Anita Melander Wikman, lektor i sjukgymnastik.

Lärarutbytet är del av Linneaus-Palme programmet där fem lärare från HLV har varit där och undervisat och fem av deras lärare har undervisat på vårt program för sjukgymnaster.
– Vi hoppas på att det även ska bli ett studentutbyte och att fler institutioner ser möjlighet att samverka med Amity University, som har en profil som likar LTU, säger Anita Melander Wikman.