Hoppa till innehållet
Gunilla Isaksson lade fram sin doktorsavhandling 2007.

Med berättelsen i centrum för sin forskning

Publicerad: 20 november 2013

Berättelser om människors livssituation och vardag har hela tiden stått i centrum för Gunilla Isakssons forskningsintresse.
-Det är viktigt att lyssna till människors berättelser när man går in i ett rehabiliteringsarbete, säger den biträdande professorn i arbetsterapi vid Institutionen för hälsovetenskap.

De berättelser som Gunilla Isaksson har tagit del av under sin forskning har ibland varit dramatiska. Som när hon i sin doktorsavhandling (2007) intervjuade kvinnor som plötsligt drabbats av ryggmärgsskada (RMS).
Skadorna förändrade drastiskt behovet av stöd från olika nätverk i vardagen.
Sedan dess har hon fortsatt att använda berättelsen som ett redskap för forskning.
-När man ställer öppna frågor, exempelvis "berätta om hur din vardag ser ut i dag" får man andra svar än om man säger "har du mycket smärta i dag", eller "klarar du av att utföra ditt arbete?"

Fångar det oväntade

-Då kanske människor i stället berättar om hur svårt det är att få ihop balansen mellan arbete och vila. Man fångar sådant man inte visste att man skulle få, det oväntade kommer när man ställer en öppen fråga.
-Genom berättelser fångar man också människors reflektioner och resonemang i förhållande till deras eget liv och hur det har blivit. Det kan ge en djupare förståelse för deras livssituation, säger Gunilla Isaksson.
Hon hoppas att hennes forskning ska bli till praktisk nytta för arbetsterapeuter.
-Jag tycker att det här skulle behöva komma ut mer i den kliniska praxisen. Vi lutar oss fortfarande ganska mycket på olika intervjuinstrument, det behöver vi också göra, men man borde komplettera med att fånga människors livshistorier mer än vad vi gör i dag, säger hon.
Gunilla Isaksson blev biträdande professor den 1 oktober 2013.

Disputerade 2007

Gunilla Isaksson disputerade 2007 med avhandlingen Det sociala nätverkets betydelse för delaktighet i dagliga aktiviteter.
Sedan dess har han bland annat forskat om socialt samspel för äldre, att åldras med en ryggmärgsskada, vardagliga aktiviteter för vuxna med ADHD och strategier för vardagen hos långtidssjukskrivna kvinnor.
Gunilla Isaksson har tillsammans med andra varit handledare i flera doktorandprojekt i arbetsterapi. Ett är Anneli Nymans projekt om betydelsen av vardagsgemenskap för att kunna förändra sin livssituation.
Anneli Nyman lade fram sin doktorsavhandling den 4 oktober 2013.
Gunilla Isaksson är för närvarande involverad i tre pågående eller planerade doktorandprojekt.
Doktoranden Ulrica Lundströms projekt handlar om personer med ryggmärgsskada, (RMS), Jenni, Riekkola Carabantes är inriktat på vardagliga aktiviteter för äldre par i hemmiljö, där den ena parten periodvis vistas i korttidsboende som avlastning.
Ett projekt med liknande inriktning som Jennis planeras i början av nästa år för en industridoktorand från USA, Jenny Womack. Hon ska studera förhållanden i USA.
Gunilla Isaksson är också delaktig i ett doktorandprojekt i sjukgymnastik. Doktoranden Tommy Calners projekt handlar om personer med långvarig smärta. Gunilla Isaksson kommer att vara medförfattare i två delstudier